KRAKÓW
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDAŃSK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Koordynator Industrial Engineering (szkolenie studenckie - Kraków)

Data: od 03-11-2017 do 05-11-2017
Liczba godzin: 17.5
Miejsce: Kraków
Cena:440 zł brutto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie adresowane jest to osób, wiążących swoją przyszłość z pracą w sektorze produkcji w obszarze doskonalenia obszarów, optymalizacji procesów oraz usprawniania organizacji i metod pracy.

Wprowadza ono uczestników w zagadnienia związane z Lean Manufacturing, standaryzacją oraz mapowaniem strumieni wartości. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z podstawowymi narzędziami do eliminacji strat i redukcji kosztów oraz sposobami ich praktycznego wykorzystania.Program:

1. LEAN: 

   1.1.    Definicja LEAN Manufacturing - dlaczego pracujemy nad redukcją kosztów.

   1.2.    5 zasad Lean.

   1.3.    7 MUDA.

   1.4.    Standaryzacja pracy jako podstawowe narzędzie.

   1.5.    Autojakość.

   1.6.    Elementy 5S i wizualizacji.

2. JiT

   2.1.    Przejście od systemu Push do One Piece Flow.

   2.2.    System Pull – narzędzie do wprowadzenia systemu Pull.

   2.3.    Karty Kanban – wybrane przykłady z firm.

   2.4.    Poziomowanie produkcji – heijunka.

   2.5.    Bufor, Supermarket – obliczanie ilości Kart Kanban/wielkości zapasu.

   2.6.    WIP.

3. VSM - narzędzie do eliminacji strat:

   3.1.    Proces wykorzystania VSM jako narzędzia optymalizującego – projekty Kaizen.

   3.2.    Główne kroki podczas Mapowania Strumienia Wartości – przedstawienie przepływu materiału i informacji przykładowego procesu produkcyjnego.

   3.3.    Tworzenie VSM stanu obecnego.

   3.4.    Tworzenie VSM stanu przyszłego.

   3.5.    Określenie planu działań i jego realizacja.

4. Warsztaty – symulacja procesu produkcyjnego na specjalnie przygotowanym przykładzie (gra symulacyjna). Doskonalenie procesu produkcyjnego w oparciu o mapę strumienia wartości.

5. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Zapoznanie się z podstawowymi informacjami i potrzebnymi zagadnieniami Lean Manufacturing.

• Poparta warsztatami w postaci symulacji wiedza na temat kalkulowania parametrów procesu produkcji (bufory, kanbany, cykle i pętle produkcyjne).

• Praktyczna wiedza poparta warsztatami dotycząca metod i technik standaryzowania pracy.

• Wspólna zabawa i praca w grupach roboczych.

Adresaci:

• Osoby wiążące swoją przyszłość z pracą w działach produkcji, na stanowiskach na co dzień stykających się z tematyką Lean (Dyrektorzy produkcji, Kierownicy produkcji, Liderzy Zespołów Produkcyjnych, Technolodzy, Pracownicy działów projektowych).

• Osoby zainteresowane tematyką Lean, chcące poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

Charakter
: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów i warsztatów.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Po szkoleniu wystawiany jest certyfikat Jednostki SwissCert w języku polskim i niemieckim.


Szkolenie można również realizować w ramach programu studenckiego Ekspert ds. Optymalizacji.Konsultant LUQAM
Trener, konsultant i koordynator Dedykowanych Systemów Produkcyjnych w LUQAM. Wszechstronny trener-wdrożeniowiec. Doświadczony auditor Ligi Mistrzów 5S i programu TPM Champion. Wykładowca na studiach podyplomowych Lean Sigma Academy, TPM Champion - Utrzymanie Ruchu w praktyce, Quality Excellence - Auditor Wiodący ISO 9001, Manager Jakości i Bezpieczeństwa Żywności. Od kilkunastu lat związany z projektami Lean Management. Pracował na stanowiskach Kierownika Procesu, Koordynatora projektów Lean Manufacturing, Szefa Zespołu Optymalizacji. Pracował zarówno w międzynarodowym koncernie produkującym dla branż AGD i automotive, gdzie poznawał zachodnie podejście do kwestii optymalizacji, jak i w mniejszej polskiej firmie spożywczej, gdzie stał się mentorem wdrożenia systemu opartego na Systemie Produkcyjnym Toyoty, a także w firmach z branży meblarskiej i produkcji AGD. Posiada doświadczenie w pracy jako zewnętrzny Quality Manager odpow