KRAKÓW
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDAŃSK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Wewnętrzny Auditor Jakości w przemyśle motoryzacyjnym wg specyfikacji IATF 16949 (szkolenie studenckie - Kraków)

Data: od 28-10-2017 do 29-10-2017
Liczba godzin: 16
Miejsce: Kraków
Cena:398 zł brutto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Auditor Wewnętrzny w przemyśle motoryzacyjnym wg specyfikacji IATF 16949Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, kwalifikacji zawodowych oraz osób pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemów zarządzania jakością. Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych audytów systemu zarządzania jakością wg normy ISO 19011.Program:

1. Podejście procesowe – karta procesu.

2. Wymagania specyfikacji ISO/TS 16949:2009, IATF 16949:2016 oraz ISO 9001:2015:

   2.1. System zarządzania jakością,

   2.2. Odpowiedzialność kierownictwa, przywództwo,

   2.3. Zarządzanie zasobami, planowanie, wsparcie,

   2.4. Realizacja wyrobu, bezpieczeństwo wyrobu,

   2.5. Pomiary, analiza, doskonalenie.

3. Terminy i definicje wykorzystywane w specyfikacji – omówienie poszczególnych narzędzi pod kątem audytorskim (APQP, PPAP, MSA, FMEA, SPC).

4. Procedura audytowania:

   4.1. Cele audytu i zakresy obowiązków,

   4.2. Audytowanie – programy i procedury audytu,

   4.3. Spotkanie otwierające,

   4.4. Metody audytowe i ich właściwy wybór,

   4.5. Techniki badania audytowego,

   4.6. Zapis niezgodności – zasady zapisu i zapisy niekompletne,

   4.7. Zakończenie audytu.

5. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Dokładne zapoznanie się z wymaganiami norm obowiązujących w przemyśle motoryzacyjnym z ich praktycznym zastosowaniem.

• Poznanie procedury i zasad audytowania poparte przykładami i warsztatami.

• Poszerzenie kwalifikacji zawodowych.

Adresaci:

• Osoby zainteresowane tematyką automotive, przygotowujące się do roli auditora lub wiążące swoją przyszłość z branżą automotive.

Charakter: Wykładowo-ćwiczeniowy.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Po szkoleniu wydawany jest certyfikat Jednostki SwissCert w języku polskim i niemieckim.


Szkolenie można zrealizować w ramach programu studenckiego Ekspert ds. Systemów Zarządzania.Konsultant LUQAM
Trener oraz konsultant systemów zarządzania jakością zgodnych z ISO TS (IATF) 16949 w LUQAM. Doświadczony audytor Ligi Mistrzów 5S oraz wykładowca na studiach podyplomowych „Advance Quality Engineer”. Absolwentka studiów Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także kierunku automatyka i robotyka na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi oraz studium pedagogiczne na Politechnice Śląskiej. Swoją wiedzę poszerzała biorąc udział w licznych szkoleniach. Posiada kompetencje Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa wyrobu – PSB (VDA-QMC), Auditora zewnętrznego VDA 6.3 (uprawnienia VDA-QMC), Auditora wewnętrznego ISO/TS 16949 oraz 6 sigma Black Belt. Pracowała na stanowiskach Kierownika Jakości, Lidera zespołu APQP, Inżyniera Jakości na poziomie globalnym oraz lokalnym, a także Inżyniera ds. Przygotowania Procesów. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się zarządzaniem działu jakości - jakość produkcji, jakość w projektach, jakość dostawców, metrologia i laboratorium. Nadzorowała jakość w nowych wdrożeniach w rejonie EMEA (Jaguar, Land Rover, Caterpillar – produkcja w zakładach w Europie i południowej Afryce), a także nad jakością projektów i procesów dla klientów francuskich dla produkcji w zakładzie w Polsce. Prowadzi szkolenia z zakresu metod i narzędzi jakościowych w tym APQP, FMEA, CP, analiza problemów źródłowych, ISO/TS (IATF) 16949, CSR w motoryzacji.