KRAKÓW
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDAŃSK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Kaizen (szkolenie studenckie w ramach Letniej Akademii LUQAM - Kraków - GRUPA ZAMKNIĘTA - BRAK WOLNYCH MIEJSC)

Data: 30-09-2017
Liczba godzin: 7
Miejsce: Kraków
Cena:198 zł brutto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie Kaizen koncentruje się na omówieniu podejścia do ciągłego doskonalenia opartego o filozofię Kaizen. Szkolenie ma charakter teoretyczny z elementami warsztatów praktycznych nakierowanych na zrozumienie idei Kaizen i jej zasadniczych aspektów, jak również zostaną omówione główne elementy praktyczne wpływające na efektywność wdrożenia filozofii Kaizen.Program:

1. Kaizen – coś więcej niż narzędzie, definicja i znaczenie słowa Kaizen.

2. Główne koncepcje Kaizen:

   2.1.    Kaizen a procesy zarządcze.

   2.2.    Nastawienie na proces i wynik.

   2.3.    Dobrze za pierwszym razem.

   2.4.    PDCA / SDCA.

   2.5.    Dane podstawa podejmowania działań.

   2.6.    Klient wewnętrzny.

3. Systemy filozofii Kaizen:

   3.1.    TQM – zapewnienie jakości w procesach.

   3.2.    TPM – wysoka sprawność / efektywność parku maszynowego.

   3.3.    Zarządzanie przez cele – określenie i kaskadowanie celów strategicznych przedsiębiorstwa na wszystkie procesy.

   3.4.    System sugestii pracowniczych – elementy krytyczne systemu sugestii, budowa systemy Kaizen.

   3.5.    Działania zespołowe – małe projekty usprawniające.

4. Gemba Kaizen – dom zarządzania gemba.

5. Zasady zarządzania Gemba.

6. Role i odpowiedzialności za Kaizen.

Korzyści:

• Uczestnik szkolenia pozna koncepcję, zrozumie idee ciągłego doskonalenia opartą o filozofię Kaizen, a także poza istotne elementy wpływające na sukces wdrożenia.

Adresaci:

• studenci zainteresowani tematyką Lean Management i Kaizen,

• osoby przygotowujące się do pracy na stanowiskach menadżerów średniego szczebla, specjalistów ds. optymalizacji, inżynierów procesu,

• osoby które chcą poznać efektywną koncepcję ciągłego doskonalenia.

Charakter: Szkolenie ma charakter wykładów połączonych z ćwiczeniami.


Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych. Przed zapisem należy zapoznać się z Regulaminem szkoleń LUQAM oraz Regulaminem programu Letnia Akademia LUQAM.

Informacje o szkoleniu: student@luqam.com

Po szkoleniu wydawany jest certyfikat Jednostki SwissCert w jezyku polskim i niemieckim.

Szkolenie zawarte zostało w programie studenckim Letnia Akademia LUQAM.Konsultant LUQAM
Trener, konsultant i koordynator Dedykowanych Systemów Produkcyjnych w LUQAM. Wszechstronny trener-wdrożeniowiec. Doświadczony auditor Ligi Mistrzów 5S i programu TPM Champion. Wykładowca na studiach podyplomowych Lean Sigma Academy, TPM Champion - Utrzymanie Ruchu w praktyce, Quality Excellence - Auditor Wiodący ISO 9001, Manager Jakości i Bezpieczeństwa Żywności. Od kilkunastu lat związany z projektami Lean Management. Pracował na stanowiskach Kierownika Procesu, Koordynatora projektów Lean Manufacturing, Szefa Zespołu Optymalizacji. Pracował zarówno w międzynarodowym koncernie produkującym dla branż AGD i automotive, gdzie poznawał zachodnie podejście do kwestii optymalizacji, jak i w mniejszej polskiej firmie spożywczej, gdzie stał się mentorem wdrożenia systemu opartego na Systemie Produkcyjnym Toyoty, a także w firmach z branży meblarskiej i produkcji AGD. Posiada doświadczenie w pracy jako zewnętrzny Quality Manager odpow