KRAK�W
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDA�SK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Lean Manufacturing

Data: od 22-09-2014 do 24-09-2014
Liczba godzin: 21
Miejsce: Łódź
Cena: 980 zł netto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

 Lean Manufacturing (czyli produkcja odchudzona) to system zarzdzania produkcj, którego celem jest likwidacja metodami organizacyjnymi wszelkiego rodzaju strat poprzez: poprawienie jakoci produktu, realizacj dostaw na czas, racjonalne wykorzystanie zasobów (w tym czasu), redukcj zapasów magazynowych.


Lean Manufacturing wykorzystuje szereg narzdzi takich jak:

- 5S,

- TPM – produktywne utrzymanie ruchu,

- SMED – szybka zmiana narzdzia,

- VSM – mapowanie strumienia wartoci,

- Poka-Yoke,

- Kanban,

- Kaizen,

- Just in Time.

 

Program:

Dzie 1 i 2

Wprowadzenie do Lean Manufacturing Toyota Production System.

Identyfikacja i rodzaje strat.

Wdraanie - etapy, puapki.

Podstawowe narzdzia Lean Manufacturing:

Kaizen (drobne usprawnienia).

Jako w produkcji - Jidoka, Poka Yoke.

Zarzdzanie wizualne (Mieruka, Miseruka).

Standaryzacja pracy.

Planowanie produkcji - JIT, Kanban, Heijunka

TPM (Produktywne utrzymanie ruchu).

5S (Porzdek i organizacja pracy):

Idea systemu 5S.

Etapy wdroenia systemu 5S w podlegym obszarze.

Plan i wdroenie systemu 5S w firmie.

Value Stream Mapping (Mapowanie Strumienia Wartoci):

Idea mapowania strumienia wartoci.

Symbole stosowane w mapowaniu strumienia wartoci.

Mapowanie obecnego strumienia wartoci.

Sporzdzenie mapy przyszego strumienia wartoci.

Plan i wdroenie zmian.

SMED (Szybka zmiana narzdzia).

Idea SMED.

Etapy wdroenia SMED.

Narzdzia pomocnicze w realizacji SMED.

Dzie 3 – Warsztaty praktyczne - gra symulacyjna

 

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykadów i warsztatów. W ramach szkolenia gra symulacyjna Lean Play - Warsztat prezentuje w praktyce uycie podstawowych narzdzi Lean Manufacturing. Kady z kroków analizowanych podczas warsztatow prezentuje mechanizmy cigej poprawy wraz z podejciem Kaizen majce na celu optymalizacj naszej organizacji. Kady z uczestników moe wcieli si w rol operatora, kontrolera jakoci czy logistyka, celem popatrzenia z perspektywy tych stanowisk na moliwoci poprawy przepywu, procesu, ergonomii, jakoci, tak aby osign jak najlepszy wynik finansowy stworzonej na potrzeby szkolenia firmy. Kady z etapów koczy si podsumowaniem osigni i ustaleniem kolejnych etapów w zalenoci od osigni naszej firmy.Konsultant LUQAM
Wieloletni trener, konsultant, dyrektor projektów optymalizacyjnych i koordynator Ligi Mistrzów 5S w LUQAM. Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Lean Sigma Academy. Wykładowca na studiach Automotive Quality Expert oraz TPM Champion - Utrzymanie Ruchu w praktyce. Konsultant w programie TPM Champion. Prowadzi projekty, audity, konsultacje i działania optymalizacyjne z zakresu Lean Manufacturing i zarządzania produkcją zarówno w międzynarodowych korporacjach, jak i kilkunastosobowych firmach. W ramach pracy konsultacyjnej pomagał ponad 90 firmom z różnych branż, w tym przy produkcji seryjnej i jednostkowej, w firmach usługowych (szpitale, urzędy administracji państwowej) i produkcyjnych (branża kolejowa, meblarska, automotive, przemysł lekki, poligrafia, branża spożywcza itp.). Prowadzi szkolenia wewnątrz zakładu pracy dla operatorów, kadry inżynierskiej i kierownictwa. Kieruje szczupłymi systemami zarządzania oraz prowadzi grupy warsztatowe posługujące się narzędziami Lean. Jako trener wykonał kilkaset szkoleń w fabrykach w Polsce i za granicą.