Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach realizowanych przez LUQAM

1. Warunkiem realizacji szkolenia jest zebranie minimalnej liczby uczestników.

2. Informacje o potwierdzeniu lub odwołaniu danego szkolenia wysyłane są w formie Komunikatu drogą mailową na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia na adres mailowy osoby zgłaszającej wskazanej w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym.

3. Osoba, która dokonała zapisu na szkolenie zobowiązuje się dokonać przelewu na konto wskazane przez LUQAM po otrzymaniu mailowego Komunikatu potwierdzającego realizację szkolenia: 

a. Osoby prywatne oraz studenci/doktoranci zobowiązani są uregulować płatność przed realizacją szkolenia na konto wskazane w Komunikacie,

b. Firmy mogą uregulować płatność po realizacji szkolenia na podstawie faktury wysłanej pocztą przez LUQAM.

4. Szkolenia studenckie przeznaczone są dla osób posiadających status studenta/doktoranta studiów dziennych lub zaocznych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane są indywidualnie.

5. W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy przesłać stosowną informację mailową na adres szkolenia@luqam.com podając w treści maila temat szkolenia oraz planowaną datę jego realizacji. Brak aktywacji linku wysyłanego po zatwierdzeniu formularza zgłoszenia nie jest równoznaczny z rezygnacją ze szkolenia.

6. Uczestnik, który zrezygnuje ze szkolenia w terminie krótszym niż na 7 dni przed planowanym szkoleniem lub nie pojawi się na szkoleniu, jest zobowiązany wpłacić 60% podstawowej ceny szkolenia. Zasada ta dotyczy również osób zgłaszających się w terminie krótszym niż 7 dni przed szkoleniem.

7. Certyfikaty wysyłane są listem poleconym do jednego miesiąca po odbytym szkoleniu na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku nieodebrania certyfikatu koszt jego ponownego wystawienia wynosi 49 zł. netto. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest uiszczenie płatności za szkolenie.

8.Udostępniane materiały szkoleniowe stanowią własność LUQAM Sp. z o.o. Sp.k. i przeznaczone są wyłącznie dla uczestników szkoleń prowadzonych przez LUQAM. Zabrania się kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania oraz udostępniania materiałów osobom trzecim w jakikolwiek sposób. Zabrania się również udzielania informacji dotyczących treści materiałów osobom nieuprawnionym.

9. Dotyczy szkoleń: Six Sigma - poziom Green Belt oraz Six Sigma - poziom Black Belt: Faktury za uczestnictwo wystawiane są standardowo po każdym zjeździe (całkowita kwota szkolenia dzielona jest proporcjonalnie na ilość zjazdów). Uczestnictwo w pierwszym zjeździe zobowiązuje do uiszczenia całkowitej kwoty za szkolenie, niezależnie od obecności na pozostałych zjazdach.