Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM      STUDENCKIE
 
LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
SYSTEMY ZARZĄDZANIA
NARZĘDZIA
I TECHNIKI
SIX SIGMA
I PROJEKTY
ZAKUPY
I LOGISTYKA
MENADŻERSKIE I KOMUNIKACJAKRAKÓW GDAŃSK

07-09.02.2020 Gdańsk
Six Sigma - poziom Yellow Belt (szkolenie studenckie - Gdańsk)
08-09.02.2020 Gdańsk
Pełnomocnik ds. Lean (szkolenie studenckie - Gdańsk)
08.02.2020 Kraków
VSM - Value Stream Mapping - Mapowanie Strumienia Wartości (szkolenie studenckie - Kraków)
09.02.2020 Kraków
Kanban (szkolenie studenckie - Kraków)
14-16.02.2020 Kraków
Auditor Wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 (Szkolenie studenckie - Kraków)
14-16.02.2020 Gdańsk
Auditor Wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 (Szkolenie studenckie - Gdańsk)
22-23.02.2020 Gliwice
Akredytacja laboratoriów badawczych i wzorcujących - ISO 17025 (Szkolenie studenckie - Gliwice)
22.02.2020 Kraków
Kaizen (szkolenie studenckie - Kraków)
22-23.02.2020 Gdańsk
Warsztaty doskonalące dla Auditorów Wewnętrznych (Szkolenie studenckie - Gdańsk)
22-23.02.2020 Kraków
Akredytacja laboratoriów badawczych i wzorcujących - ISO 17025 (Szkolenie studenckie - Kraków)
22-23.02.2020 Rzeszów
Six Sigma - poziom Yellow Belt (szkolenie studenckie - Rzeszów)
29.02-01.03.2020 Gdańsk
Wymagania Standardów Sieciowych IFS i BRC z elementami Food Defence (szkolenie studenckie - Gdańsk)
29.02-01.03.2020 Kraków
Wymagania Standardów Sieciowych IFS i BRC z elementami Food Defence (szkolenie studenckie - Kraków)