Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SIX SIGMA
I PROJEKTY
Six Sigma - poziom White Belt

Data: 08-06-2021
Liczba godzin: 6
Miejsce: On-line
Cena: 549 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie ma charakter wstępu do tej koncepcji zarządzania i przeznaczone jest dla osób, którym dotychczas obca była tematyka Six Sigma.Program:

1. Six Sigma w zarysie:

   1.1.    Historia.

   1.2.    Definicja.

   1.3.    Elementy metodologii.

   1.4.    Definicja Six Sigma.

2. Struktura organizacji Six Sigma:

   2.1.    Role i odpowiedzialności.

3. DMAIC - DEFINE (definicja):

   3.1.    Wytyczne dla projektu Six Sigma.

   3.2.    Karta Projektu.

4. DMAIC - MEASURE (pomiar):

   4.1.    CTQ - wartość krytyczna dla jakości.

   4.2.    VOC - głos klienta.

   4.3.    SIPOC - mapa procesu.

   4.4.    Dane.

   4.5.    Podstawy statystyki.

   4.6.    Walidacja systemu pomiarowego.

5. DMAIC - ANALYZE (analiza):

   5.1.    Capability - zdolność procesu.

   5.2.    Statystyczne zdefiniowanie procesu.

   5.3.    Identyfikacja potencjalnych X-ów (danych wejściowych).

   5.4.    Opracowanie znaczących X-ów.

6. DMAIC - IMPROVE (optymalizacja):

   6.1.    Wybór najlepszego narzędzia.

   6.2.    Pilot.

   6.3.    Lean Tools - narzędzia Lean.

7. DMAIC - CONTROL (sprawdzenie poprawności wdrożenia):

   7.1.    Mechanizmy kontroli:

      •    Zarządzanie ryzykiem.

      •    Uodpornienie na błędy (Poka-Yoke).

      •    SPC - karty kontrolne.

8. Podsumowanie.

Korzyści:

• Nabycie kompetencji do bycia członkiem grupy projektowej w projektach Six Sigma.

• Poznanie podstaw metodologii Six Sigma.

Adresaci:

• Osoby, zakłady, instytucje, które rozpoczynają wdrażanie programu Six Sigma.

Charakter: Wykładowy.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comKlauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Prowadzący szkolenie:

Trener, konsultant, i koordynator programu TPM Champion w LUQAM. Doświadczony auditor Ligi Mistrzów 5S, wykładowca na studiach podyplomowych Lean Sigma Academy oraz opiekun merytoryczny kierunku TPM Champion. Utrzymanie Ruchu w Praktyce. Wieloletni pracownik międzynarodowych koncernów elektrycznych specjalizujących się w produkcji sprzętu RTV i AGD. W ramach obowiązków zawodowych wdrażał i koordynował systemy usprawniające produkcję z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing. Dokonywał analiz kosztów procesów produkcyjnych, prowadził warsztaty optymalizacyjne. Posiada bogate doświadczenie we wprowadzaniu nowych projektów produkcyjnych, powoływaniu i zarządzaniu grupami roboczymi do celów szybkiego reagowania i rozwiązywania problemów produkcyjnych oraz generowania oszczędności. Posiada również praktyczne doświadczenia zawodowe w branży automotive oraz w firmie produkującej opakowania. Specjalizuje się w narzędziach Lean, w szczególności 5S, Kompleksowym Produktywnym Utrzymaniu Ruchu, SMED, VSM oraz w projektach Six Sigma i Lean Office.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz