Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Szybka reakcja na problemy - TERMIN PEWNY - WOLNE MIEJSCA

Data: 29-01-2021
Liczba godzin: 6
Miejsce: On-line
Cena: 549 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie zawiera wiedzę na temat metodologii szybkiego reagowania oraz podejścia jakie należy stosować w codziennej pracy, jak również prezentuje działanie całego systemu reagowania od poziomu linii produkcyjnej do poziomu całej Fabryki z zasadami eskalacji. Ważnym elementem jest blok opisu problemu oraz podstawowa analiza 5xDlaczego, która jest nieodłącznie związana z metodologią szybkiego reagowania, gdzie uczestnicy zapoznają się ze sposobem prowadzenia analizy opartym na studium przypadku.Program:

1. Wstęp do zarządzania jakością.

2. Podejście PDCA w zarządzaniu jakością.

3. Definiowanie problemu – 5W2H.

4. Podejście San Gen Shugi.

5. Metoda 5xDlaczego?

6. Zasady szybkiej reakcji oraz poziomy reagowania w fabryce.

7. Karty reakcji i defoteka.

8. Budowa tablicy szybkiego reagowania dla poziomu linii produkcyjnej.

9. Budowa tablic nadzoru i monitorowania procesu rozwiązywania problemów na poziomie działu i fabryki.

10. Eskalacja problemu.

11. Baza wiedzy o problemach i rozwiązaniach - karty nauki.

Korzyści:

• Poznanie filozofii szybkiej reakcji na błędy i problemy oraz filozofii trzech rzeczywistości.

• Poznanie praktycznych zastosowań narzędzia szybkiej reakcji oraz rozwiązań systemowych do zastosowania w swojej Firmie.

• Zapoznanie się i przećwiczenie podstawowych narzędzi wspierających rozwiązywanie problemów (5xDlaczego, 5W2H).

• Wiedza na temat standaryzacji rozwiązań oraz tworzenia wewnętrznej firmowej bazy wiedzy.

• Duża ilość zaprezentowanych praktycznych rozwiązań i ćwiczeń dla uczestników.

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone dla organizacji, które chcą doskonalić swój system jakości, a szczególnie reaktywność w przypadku występowania problemów (nie tylko jakościowych) oraz efektywność ich rozwiązywania w sposób permanentny. Zalecane jest przeszkolenie wszystkich pracowników ale przede wszystkim dedykujemy szkolenie dla pracowników bezpośrednich (operatorzy i brygadziści), kadry technicznej, inżynierskiej i specjalistów oraz kadry kierowniczej działów produkcji i działów wspomagających (jakość, techniczne, utrzymania ruchu, technologiczne, rozwoju produktu i procesu itd.).

Charakter: Wykładowo-praktyczny.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z
Polityką prywatności.

 

Prowadzący szkolenie:

Wieloletni trener, konsultant, dyrektor projektów optymalizacyjnych i koordynator Ligi Mistrzów 5S w LUQAM. Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Lean Sigma Academy. Wykładowca na studiach Automotive Quality Expert oraz TPM Champion - Utrzymanie Ruchu w praktyce. Konsultant w programie TPM Champion. Prowadzi projekty, audity, konsultacje i działania optymalizacyjne z zakresu Lean Manufacturing i zarządzania produkcją zarówno w międzynarodowych korporacjach, jak i kilkunastosobowych firmach. W ramach pracy konsultacyjnej pomagał ponad 90 firmom z różnych branż, w tym przy produkcji seryjnej i jednostkowej, w firmach usługowych (szpitale, urzędy administracji państwowej) i produkcyjnych (branża kolejowa, meblarska, automotive, przemysł lekki, poligrafia, branża spożywcza itp.). Prowadzi szkolenia wewnątrz zakładu pracy dla operatorów, kadry inżynierskiej i kierownictwa. Kieruje szczupłymi systemami zarządzania oraz prowadzi grupy warsztatowe posługujące się narzędziami Lean. Jako trener wykonał kilkaset szkoleń w fabrykach w Polsce i za granicą.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz