Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa wyrobu w branży automotive

Data: 05-03-2021
Liczba godzin: 7
Miejsce: On-line
Cena: 704 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Wiele firm powołuje Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa wyrobu, którego obecność i funkcja mają minimalizować ryzyko związane z wprowadzeniem na rynek wyrobu niebezpiecznego. Niektóre koncerny jak grupa VW wymagają wręcz zdefiniowania takiej odpowiedzialności w strukturach organizacyjnych swoich dostawców.

Uczestnicy szkolenia poznają wymagania jakie stawiane są Pełnomocnikowi ds. bezpieczeństwa wyrobu (PSB), jego rolę w organizacji oraz uprawnienia, a także przepisy odnoszące się do odpowiedzialności producenta za wyrób niebezpieczny; działania, do jakich zobowiązany jest producent w przypadku wykrycia wyrobu niebezpiecznego; czynniki, które mogą zmniejszyć odpowiedzialność producenta oraz jak minimalizować ryzyko wytworzenia wyrobu niebezpiecznego.

Celem szkolenia jest także przekazanie uczestnikom specyficznych wymagań klienta grupy VW odnośnie odpowiedzialności za wyrób niebezpieczny.Program:

1. PSB w firmie czyli kto? Wymagania wobec PSB w organizacji.

2. Wymagania przemysłu motoryzacyjnego dotyczące zagadnień odpowiedzialności za produkt i bezpieczeństwo produktu.

3. Ochrona pozycji konsumenta.

4. Odpowiedzialność producenta za wyrób w ustawodawstwie UE.

5. Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa produktu oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

6. Elementy systemu zarządzania jakością jako ochrona przed skutkami wadliwości wyrobu.

7. Mechanizmy systemu zarządzania jakością zwiększające bezpieczeństwo produktu.

Korzyści:

Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

• Wymagań stawianych Pełnomocnikowi ds. bezpieczeństwa wyrobu.

• Przepisów odnoszących się do odpowiedzialności producenta za wyrób niebezpieczny.

• Specyficznych wymagań klienta grupy VW odnośnie odpowiedzialności za wyrób niebezpieczny.

Adresaci:

Szkolenie jest skierowane jest do managerów każdego szczebla odpowiedzialnych za zarządzanie organizacją, a w szczególności do osób pełniących funkcję pełnomocnika ds. bezpieczeństwa produktu.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z ćwiczeniami, zadaniami warsztatowymi, case studies.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z
Polityką prywatności.


 

Prowadzący szkolenie:

Trener oraz konsultant systemów zarządzania w LUQAM. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (dzisiejszy Uniwersytet Ekonomiczny) na kierunku Towaroznawstwo ze specjalnością Zarządzania Jakością Wyrobów. Swoje doświadczenie zdobyła na stanowiskach Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością, Menadżera ds. World Class Manufacturing, Kierownika Działu Jakości. W ramach obowiązków zajmowała się nadzorem nad systemem zarządzania jakością, wdrażaniem programu World Class Manufacturing, koordynowaniem oraz wsparciem merytorycznym w prowadzeniu projektów Standard i Major Kaizen, realizacją projektów z zakresu Lean/ TPM/ WCM. Zajmowała się wdrożeniem, nadzorem oraz integracją systemu zarządzania środowiskowego, kontaktem z dostawcami i klientami w sprawie REACH oraz minerałów konfliktowych. Sporządzała raporty środowiskowych do KOBIZE, Urzędu Marszłakowksiego, GUS, opracowywaniem analiz środowiskowych, nadzorem nad wymaganiami prawnymi, tworzeniem programów zadań środowiskowych. W ramach jej obowiązków było również wdrożenie standardu OHSAS oraz rozszerzenie standardu ISO 9001 o wymagania specyfikacji technicznej dla branży motoryzacyjnej. Wdrażała techniki rozwiązywania problemów (procedura problem solving), prowadziła audity wewnętrzne, audity produktu, weryfikacji procesu/uruchomienia, dostawców. Przygotowywała plany kontroli wraz z kartami kontrolnymi dla pracowników. Prowadziła szkolenia z zakresu funkcjonowania systemów, kształtowania jakości, czytania rysunku technicznego. Opracowywała analizę FMEA produktu/ procesu oraz strukturę systemową przy pomocy systemu CAQ Viflow, analizę 8D. Nadzorowała wdrożony systemem zarządzania jakością oparty na standardzie IS0/TS 16949. Brała udział w licznych szkoleniach uzyskują tytuł mi.in. Asystenta Systemu Zarządzania Jakością/ Auditor Wiodący ISO 9001, Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością, Auditora ISO 14001, Auditora OHSAS, Auditora ISO/TS 16949, Auditor VDA 6.3 i 6.5. Ukończyła szkolenia z zakresu FMEA, SPC/MSA, PPAP/ APQP, specyficzne wymagania klienta grupa VW, VOLVO, BMW. Uzyskała certyfikat na poziomie Green Belt WCM Pillar Quality and Process Controll, Green Belt WCM Pillar Reliability, Green Belt WCM PIllar EHS, Green Belt WCM Pillar PD.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz