Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Wymagania VDA 6.1 i VDA 6.5

Data: od 18-02-2021 do 19-02-2021
Liczba godzin: 14
Miejsce: On-line
Cena: 1184 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Audit systemu wg VDA 6.1 oraz audit wyrobu gotowego wg VDA 6.5Zwiększone oczekiwania klientów, wymagania dotyczące bezpieczeństwa, wymagania prawne stawiają producentów komponentów dla branży automotive przed koniecznością ciągłej weryfikacji i potwierdzania skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością jak i zgodności produkowanego wyrobu. Oba standardy stanowią doskonałe uzupełnienie wiedzy z zakresu auditowania systemu i wyrobu wymaganych standardem IATF.Program:

1. Cele Auditu Systemu.

2. Powiązania pomiędzy normami branży motoryzacyjnej - IATF 16949.

3. Interpretacja oraz analiza wymagań normy VDA 6.1.

4. Przygotowanie i planowanie Auditu Systemu - ćwiczenia z tworzenia listy pytań, zastosowanie standardowej listy pytań VDA 6.1.

5. Zasady dokonywania oceny wyników auditu.

6. Przeprowadzanie auditu: zasady prowadzenia badania na miejscu, dokumentowanie wyników auditu - ćwiczenia w dokonywaniu ocen, w określaniu niezgodności i z umiejętności ich wykazywania.

7. Audit wyrobu wg VDA 6.5:

   7.1.    Struktura programu auditu i sekwencja auditu wyrobu.

   7.2.    Planowanie auditu.

   7.3.    Sposoby przeprowadzenia auditu wyrobu.

   7.4.    Sprawozdanie.

   7.5.    Działania korygujące.

8. Test końcowy.Korzyści:

• Poznanie i zrozumienie wymagań VDA 6.1 oraz VDA 6.5.

• Przygotowanie do profesjonalnego prowadzenia auditów wyrobów w organizacji.

• Możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych rozwiązań.Adresaci:


Auditorzy pierwszej i drugiej strony VDA 6.1, pełnomocnicy systemu zarządzania jakością, specjaliści i inżynierowie jakości oraz osoby przeprowadzające audit wyrobu gotowego.Charakter: Szkolenie ma charakter wykładowy z elementami warsztatów i case studies.Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnic i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comKlauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.


 

Prowadzący szkolenie:

Trener oraz konsultant systemów zarządzania w LUQAM. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (dzisiejszy Uniwersytet Ekonomiczny) na kierunku Towaroznawstwo ze specjalnością Zarządzania Jakością Wyrobów. Swoje doświadczenie zdobyła na stanowiskach Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością, Menadżera ds. World Class Manufacturing, Kierownika Działu Jakości. W ramach obowiązków zajmowała się nadzorem nad systemem zarządzania jakością, wdrażaniem programu World Class Manufacturing, koordynowaniem oraz wsparciem merytorycznym w prowadzeniu projektów Standard i Major Kaizen, realizacją projektów z zakresu Lean/ TPM/ WCM. Zajmowała się wdrożeniem, nadzorem oraz integracją systemu zarządzania środowiskowego, kontaktem z dostawcami i klientami w sprawie REACH oraz minerałów konfliktowych. Sporządzała raporty środowiskowych do KOBIZE, Urzędu Marszłakowksiego, GUS, opracowywaniem analiz środowiskowych, nadzorem nad wymaganiami prawnymi, tworzeniem programów zadań środowiskowych. W ramach jej obowiązków było również wdrożenie standardu OHSAS oraz rozszerzenie standardu ISO 9001 o wymagania specyfikacji technicznej dla branży motoryzacyjnej. Wdrażała techniki rozwiązywania problemów (procedura problem solving), prowadziła audity wewnętrzne, audity produktu, weryfikacji procesu/uruchomienia, dostawców. Przygotowywała plany kontroli wraz z kartami kontrolnymi dla pracowników. Prowadziła szkolenia z zakresu funkcjonowania systemów, kształtowania jakości, czytania rysunku technicznego. Opracowywała analizę FMEA produktu/ procesu oraz strukturę systemową przy pomocy systemu CAQ Viflow, analizę 8D. Nadzorowała wdrożony systemem zarządzania jakością oparty na standardzie IS0/TS 16949. Brała udział w licznych szkoleniach uzyskują tytuł mi.in. Asystenta Systemu Zarządzania Jakością/ Auditor Wiodący ISO 9001, Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością, Auditora ISO 14001, Auditora OHSAS, Auditora ISO/TS 16949, Auditor VDA 6.3 i 6.5. Ukończyła szkolenia z zakresu FMEA, SPC/MSA, PPAP/ APQP, specyficzne wymagania klienta grupa VW, VOLVO, BMW. Uzyskała certyfikat na poziomie Green Belt WCM Pillar Quality and Process Controll, Green Belt WCM Pillar Reliability, Green Belt WCM PIllar EHS, Green Belt WCM Pillar PD.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz