Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor Wewnętrzny IATF 16949

Data: od 28-01-2021 do 29-01-2021
Liczba godzin: 14
Miejsce: On-line
Cena: 1184 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Auditor Wewnętrzny w przemyśle motoryzacyjnym wg specyfikacji IATF 16949Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, kwalifikacji zawodowych oraz osób pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemów zarządzania jakością. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego IATF 16949. Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych audytów systemu zarządzania jakością wg normy ISO 19011. Przeznaczone jest dla osób reprezentujących organizacje, które mają już wdrożony system zarządzania jakością wg specyfikacji ISO/TS 16949 / IATF 16949, są w trakcie jego wdrażania lub planują wdrożenie.Program:


1. Podejście procesowe – karta procesu.

2. Wymagania specyfikacji ISO/TS 16949:2009, IATF 16949:2016 oraz ISO 9001:2015:

   2.1.    System zarządzania jakością,

   2.2.    Odpowiedzialność kierownictwa, przywództwo

   2.3.    Zarządzanie zasobami, planowanie, wsparcie

   2.4.    Realizacja wyrobu, bezpieczeństwo wyrobu

   2.5.    Pomiary, analiza, doskonalenie.

3. Terminy i definicje wykorzystywane w specyfikacji – omówienie poszczególnych narzędzi pod kątem audytorskim (APQP, PPAP, MSA, FMEA, SPC).

4. Procedura audytowania:

   4.1.    Cele audytu i zakresy obowiązków,

   4.2.    Audytowanie – programy i procedury audytu,

   4.3.    Spotkanie otwierające,

   4.4.    Metody audytowe i ich właściwy wybór,

   4.5.    Techniki badania audytowego,

   4.6.    Zapis niezgodności – zasady zapisu i zapisy niekompletne,

   4.7.    Zakończenie audytu.

5. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Dokładne zapoznanie się z wymaganiami norm obowiązujących w przemyśle motoryzacyjnym z ich praktycznym zastosowaniem.

• Poznanie procedury i zasad audytowania poparte przykładami i warsztatami.

• Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnicy uzyskują uprawnienia auditora wewnętrznego systemu IATF 16949.

• Poszerzenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

Adresaci:

• Kierujący firmami działającymi w lub dla branży motoryzacyjnej.

• Kierownicy i pracownicy działów odpowiedzialnych za jakość wyrobu/usługi, produkcję, magazynowanie.

• Auditorzy wewnętrzni i pełnomocnicy ds. systemów zarządzania w branży motoryzacyjnej.

• Pracownicy uczestniczący w budowaniu i nadzorowaniu działania systemu jakości.

Charakter: Wykładowo-ćwiczeniowy.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com