Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Warsztaty doskonalące dla Auditorów Wewnętrznych (Szkolenie studenckie)

Data: od 21-11-2020 do 22-11-2020
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 298 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Metody, techniki i narzędzia w procesie auditu wewnętrznego - warsztaty doskonalące dla Auditorów Wewnętrznych.Audit wewnętrzny jest jednym z kluczowych narzędzi wykorzystywanych do doskonalenia systemów zarządzania. Bardzo często wnioski z auditu prowadzą do głębokich zmian systemowych w organizacjach, ukierunkowanych na zwiększanie skuteczności i efektywności ich funkcjonowania. Bardzo duże znaczenie w tym procesie odgrywają stosowane metody i techniki oraz kompetencje auditorów. Celem praktycznego przedstawienia procesu auditu wewnętrznego wprowadzamy uczestników warsztatu w tajniki działań auditowych poprzez przeniesienie się do zasymulowanego środowiska "wirtualnej firmy". W ramach prowadzonych warsztatów uczestnicy zapoznają się z założeniami funkcjonowania firmy, a następnie na bazie udostępnionej dokumentacji przygotowują audit, opracowując Plan auditów wewnętrznych oraz Programy auditów wewnętrznych. Kluczowym elementem warsztatu jest opracowywanie pytań auditowych i ich dokumentowanie w listach kontrolnych oraz symulacja auditu prowadzona w oparciu o przygotowaną dokumentację. Po zakończonej symulacji, uczestnicy podejmują decyzję o wyniku auditu, kwalifikując i grupując zebrane informacje do poszczególnych kategorii. W tej części warsztatu przeprowadzana jest analiza przyczyn zidentyfikowanych niezgodności przy użyciu kompleksowych narzędzi wykorzystywanych w codziennej praktyce systemowego zarządzania jakością. W końcowej fazie warsztatu uczestnicy trenują techniki przedstawiania auditowanym wyników badania auditowego na spotkaniu zamykającym oraz ich dokumentowania.Program:

1. Wprowadzenie do procesu auditu wewnętrznego - kluczowe założenia normy ISO 19011.

2. Kwalifikacje auditora - różnice w standardach.

3. Planowanie auditów wewnętrznych - określanie granic auditu: cel, zakres i kryteria.

4. Opracowanie pytań auditowych - lista kontrolna drogowskazem na mapie auditu.

5. Kontekst organizacji - dobre praktyki auditowania nowego wymagania.

6. Komunikacja w procesie auditu wewnętrznego - umiejętność zadawania pytań audytowych.

7. Komunikacja niewerbalna - mowa ciała.

8. Symulacja auditu wewnętrznego - zapisywania dowodów z auditu.

9. Kwalifikowanie zebranych informacji oraz przygotowanie wniosków z auditu.

10. Analiza przyczynowo-skutkowa - kompleksowe narzędzia do identyfikacji przyczyn niezgodności.

11. Spotkanie zamykające - techniki przedstawiania wyników auditów.

12. Dokumentowanie wyników auditów wewnętrznego.

13. Podsumowanie wyników warsztatu (symulacji).

Korzyści:

• Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności związanych z planowaniem, prowadzeniem i dokumentowaniem auditu wewnętrznego.

• Symulacja auditu prowadzona w "wirtualnej firmie" daje możliwość poczucia prawdziwej atmosfery procesu auditu, wywołując "dreszcz" emocji w trudnych sytuacjach auditowych i poczucie sukcesu po zakończeniu auditu, którego wyniki mają wpływ na zwiększanie potencjału firmy.

Adresaci:

• Osoby wiążące swoją przyszłość z pracą na stanowisku: Pełnomocnika ds. zarządzania jakością, Auditora Wewnętrznego.

• Osoby zainteresowane pracą w komórkach organizacyjnych zajmujących się zarządzaniem systemami jakości.

• Uczestnicy szkoleń z zakresu „Auditor Wewnętrzny” z dowolnej branży: żywnościowej, jakościowej, automotive, laboratoriów badawczych i wzorcujących, IT, energetycznej.

Charakter: Warsztaty.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: student@luqam.com


Po szkoleniu wydawany jest certyfikat LUQAM w języku polskim.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z
Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz