Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Kanban (szkolenie studenckie)

Data: 11-10-2020
Liczba godzin: 7
Miejsce: Toruń
Cena: 198 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Warsztat mający za zadanie przybliżyć uczestnikom zagadnienia związane z systemem KANBAN. Jakie są korzyści z wdrożenia oraz jakie zagrożenia mogą wystąpić.

W trakcie ćwiczenia uczestniczy stworzą linię produkcyjną z wykorzystaniem SUPERMARKETU.Program:

1. Przewaga JiT nad klasycznym podejściem.

2. HEIJUNKA.

3. Zasady FIFO, LIFO.

4. Wady i zalety systemu Push i Pull.

5. Typy KANBAN.

6. Supermarket – zasady działania, sposoby projektowania supermarketu.

7. Co to jest „One Piece Flow” i kiedy go stosować?

8. Rodzaje sygnałów i sposoby ich generowania.

9. POKA-YOKE w przepływie materiału.

Korzyści:

• Znajomość produkcji JiT.

• Umiejętność opisania poszczególnych typów przepływów materiału i informacji.

• Znajomość „one piece flow”, Heijunka.

Adresaci:

• Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu narzędzi Lean Management,

• Przyszli: Mistrzowie, Brygadziści, Magazynierzy, Planiści, Koordynatorzy Lean.

Charakter: Wykładowo-praktyczny.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych. Przed zapisem należy zapoznać się z Regulaminem szkoleń LUQAM.

Informacje o szkoleniu: student@luqam.comPo szkoleniu wydawany jest certyfikat LUQAM w języku polskim.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z
Polityką prywatności.


 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz