Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor Wewnętrzny HACCP (Szkolenie studenckie - TERMIN PEWNY - WOLNE MIEJSCA)

Data: od 10-10-2020 do 11-10-2020
Liczba godzin: 12
Miejsce: On-line
Cena: 298 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę na temat wymagań oraz funkcjonowania systemu HACCP. Zrozumieją zasady audytowania i nauczą się planować i przygotowywać audit, zbierać i analizować dowody uzyskane podczas auditu oraz w jaki sposób przeprowadzać audit wewnętrzny i raportować jego wyniki.Program:

1. Pojęcie bezpieczeństwa żywności.

2. Narzędzia zarządzania bezpieczeństwem żywności.

3. Przedstawienie struktury standardów dotyczących bezpieczeństwa żywności.

4. Regulacje prawne dotyczące żywności.

5. Wymagania i zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej (GMP/GHP) przy produkcji i dystrybucji żywności.

6. HACCP – Metodyka wdrażania.

7. Zasady weryfikacji i audit systemu HACCP.

8. Dokumentowanie działań systemu (procedury, instrukcje, formularze).

9. Procedura auditu wewnętrznego:

   9.1.    Organizowanie i przebieg auditu wewnętrznego.

   9.2.    Planowanie i przygotowanie auditów.

   9.3.    Zbieranie dowodów i prowadzenie auditów. Technika prowadzenia auditu.

   9.4.    Komunikacja w procesie auditu.

   9.5.    Niezgodności i spostrzeżenia – identyfikacja i dokumentowanie w procesie auditu.

   9.6.    Działania korygujące i zapobiegawcze – analiza przyczyn i ocena skuteczności.

   9.7.    Raport z auditu.

10. Sylwetka auditora (postawa osobista, zasady etyczne).

11. Przykłady praktyczne oraz warsztaty.

12. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prac z zakresie wdrażania systemu HACCP.

• Praktyczne informacje dotyczące rozwiązań w tworzeniu systemu HACCP.

• Uczestnicy nabywają umiejętności do samodzielnego opracowywania dokumentacji systemowej, planowania, wykonywania auditów wewnętrznych oraz przeprowadzania akcji korekcyjnych na podstawie przeprowadzonych kontroli.

Adresaci:

• Osoby pragnący podjąć prace w sektorze związanym z żywnością, osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa żywności.

Charakter:
Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z ćwiczeniami.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: student@luqam.com


Po szkoleniu wydawany jest certyfikat Jednostki SwissCert w języku polskim i niemieckim.


Szkolenie może zrealizować w ramach programu studenckiego Ekspert ds. Bezpieczeństwa Żywności.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Quality Service Group – Szkolenia Kamila Ekiert z siedzibą w Śledziejowice 502, 32-020 Wieliczka. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z
Polityką prywatności.

 

Prowadzący szkolenie:

Trenerka LUQAM oraz konsultantka z zakresu optymalizacji procesów oraz branżowych systemów zarządzania. Ukończyła studia na wydziale Biologii i Nauki o Ziemi na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania systemem jakości. W całej swojej karierze związana z branżą spożywczą na stanowiskach piwowara oraz lidera produkcji. Do jej głównych obowiązków należało, m.in. organizacja pracy, wyznaczanie planów i zadań, motywowanie i nadzór nad podległymi pracownikami, planowanie zatrudnienia w celu zapewnienia efektywności organizacyjnej w podległym. Zajmowała się również prowadzeniem auditów systemowych, a także nadzorem nad istniejącymi systemami jakości oraz wprowadzaniem systemów jakości na działy produkcyjne. Wdrażała również na podległe działy system ISO 22000 oraz OHSAS 18001. Swoje kompetencje poszerzała biorąc udział w licznych szkoleniach, m.in. Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością, Asystent Systemu Zarządzania Jakością, Zarządzanie w kulturze Lean, szkolenia z zakresu TQM, 5S, SIX SIGMA, FMEA, skuteczny koordynator Lean.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz