Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Data: od 08-12-2020 do 11-12-2020
Liczba godzin: 30
Miejsce: On-line
Cena: 2200 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie jest w części analizą normy ISO 9001 prowadzoną wspólnie z uczestnikami w sposób szczegółowy, oparty na praktyce wdrożeniowej i auditorskiej trenerów zdobywanej od wielu lat w firmach z różnych branż. Pozwala to spojrzeć na wymagania normy z wielu perspektyw i poprawia rozumienie istoty i znaczenia tychże wymagań dla realizacji przyjętych strategii i celów biznesowych. Przekłada się to na doskonalenie metod i technik auditowych oraz na unikanie najczęstszych błędów popełnianych przez auditorów. Elementy warsztatowe opracowane zostały pod kątem możliwości wspólnego przećwiczenia niektórych z ważniejszych elementów przygotowania, prowadzenia i dokumentowania auditów. Szkolenie pogłębia kompetencje auditorów wewnętrznych, ale również przygotowuje uczestników do roli auditorów zewnętrznych współpracujących z jednostkami certyfikacyjnymi.Program:

Dzień I

1. Istota norm.

2. Osiem zasad zarządzania.

3. Podejście procesowe.

4. Wymagania i terminologia normy ISO 9001 -  interpretacja i dyskusja.

Dzień II

1. Cele i korzyści dokumentowania systemów zarządzania.

2. Wstęp do audytowania.

3. Ćwiczenie, role auditora.

4. Wytyczne ISO 19011.

5. Cykl Auditu.

6. Zarządzanie programami auditów.

7. Planowanie i przygotowanie auditu.

8. Warsztaty: przygotowywanie planu auditu.

9. Warsztaty: przegląd Księgi Jakości w odniesieniu do wymagań normy.

10. Warsztaty: przegląd dokumentacji według listy sprawdzającej.

Dzień III

1. Prowadzenie auditu.

2. Ćwiczenie, notatki auditora.

3. Identyfikowanie, klasyfikowanie i opisywanie niezgodności (zgodnie z wymaganiami ISO 9001).

4. Warsztaty: opis niezgodności, uzasadnienie i powiązanie z wymaganiami.

5. Raport z auditu.

6. Ćwiczenie.

7. Działania poauditowe.

8. Scenki auditowe według scenariuszy.

Dzień IV

1. Warsztaty: przygotowywanie auditu najwyższego kierownictwa.

2. Scenka: audit najwyższego kierownictwa.

3. Warsztaty: przygotowanie auditu procesu.

4. Scenka: przeprowadzenie auditu proces.

5. Warsztaty: przygotowanie auditu kadr.

6. Scenka: przeprowadzenie auditu kadr.

7. Warsztaty: przygotowanie spotkania zamykającego.

8. Scenka: spotkanie zamykające.

9. Warsztaty: raport z auditu.

10. Wartość dodana z auditu.

11. Case study: zalecenia.

12. Przegląd i podsumowanie.

13. Komunikacja w procesie auditu.

14. Warsztaty.

15. Sytuacje trudne w procesie auditu.

16. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Pogłębienie rozumienia wymagań normy w kontekście osiągania określonych celów firmy.

• Możliwość udoskonalenia procesu auditu we własnej firmie.

• Podniesienie kompetencji i umiejętności auditora wiodącego.

Adresaci:

• Osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji auditora wiodącego wg ISO 9001.

Charakter: Szkolenie ma charakter wykładowy połączony z dużą ilością ćwiczeń warsztatowych.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comKlauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz