Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor Wewnętrzny HACCP/ISO 22000

Data: od 29-10-2020 do 30-10-2020
Liczba godzin: 14
Miejsce: On-line
Cena: 880 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie prowadzone w trybie on-line, za pomocą videokonferencji prowadzonej na żywo.W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznania z wymaganiami normy ISO 22000. Przedstawiony zostanie praktyczny sposób wdrażania programu warunków wstępnych, systemu HACCP oraz pozostałych wymagań standardu. Uczestnicy będą mieli możliwości przygotować własne projekty dokumentów, planów oraz harmonogramów. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności praktycznego wrażania wymagań normy ISO 22000.Program:

1. Pojęcie bezpieczeństwa żywności.

2. Narzędzia zarządzania bezpieczeństwem żywności.

3. Zarządzanie procesowe.

4. Struktura normy ISO 22000.

5. System zarządzania bezpieczeństwem żywności (polityka bezpieczeństwa żywności, cele jakości, powołanie pełnomocnika).

6. Dokumentowanie sytemu (opracowywanie dokumentów, dystrybucja, wprowadzanie zmian oraz archiwizacja).

7. Odpowiedzialność kierownictwa.

8. Zarządzanie zasobami:

   8.1.    Wyposażenie – ewidencja, nadzór, kontrola metrologiczna.

   8.2.    Infrastruktura – nadzór i dokumentowanie.

   8.3.    Personel – kwalifikacje, szkolenia.

9. Planowanie i realizacja bezpiecznych wyrobów (praktyczne wdrażanie PRP, systemu HACCP).

   9.1.    Zasady GHP/GMP.

   9.2.    HACCP – Metodyka wdrażania.

   9.3.    System identyfikowalności.

10. Walidacja, weryfikacja i doskonalenie Systemu Zarządzania (działania korygujące, zapobiegawcze, wyrób niezgodny z wymaganiami).

11. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prac z zakresie wdrażania systemu HACCP, PRP w swojej firmie.

• Praktyczne informacje dotyczące rozwiązań w tworzeniu systemu HACCP – omówienie problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia.

• Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prac z zakresu wdrażania, utrzymania, weryfikowania, a także dokumentowania wdrożonego systemu na podstawie ISO 22000.

• Uczestnicy nabywają umiejętności do samodzielnego opracowywania dokumentacji systemowej, planowania, wykonywania auditów wewnętrznych oraz przeprowadzania akcji korekcyjnych na podstawie przeprowadzonych kontroli.

Adresaci:

• Osoby przygotowujące się do przeprowadzania auditów, lub osoby które chcą doskonalić swoje umiejętności w powyższym zakresie.

• Osoby pragnący podjąć prace w sektorze związanym z żywnością, osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa żywności.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z ćwiczeniami.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z
Polityką prywatności.

Prowadzący szkolenie:

Trenerka LUQAM oraz konsultantka z zakresu optymalizacji procesów oraz branżowych systemów zarządzania. Ukończyła studia na wydziale Biologii i Nauki o Ziemi na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania systemem jakości. W całej swojej karierze związana z branżą spożywczą na stanowiskach piwowara oraz lidera produkcji. Do jej głównych obowiązków należało, m.in. organizacja pracy, wyznaczanie planów i zadań, motywowanie i nadzór nad podległymi pracownikami, planowanie zatrudnienia w celu zapewnienia efektywności organizacyjnej w podległym. Zajmowała się również prowadzeniem auditów systemowych, a także nadzorem nad istniejącymi systemami jakości oraz wprowadzaniem systemów jakości na działy produkcyjne. Wdrażała również na podległe działy system ISO 22000 oraz OHSAS 18001. Swoje kompetencje poszerzała biorąc udział w licznych szkoleniach, m.in. Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością, Asystent Systemu Zarządzania Jakością, Zarządzanie w kulturze Lean, szkolenia z zakresu TQM, 5S, SIX SIGMA, FMEA, skuteczny koordynator Lean.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz