Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

NARZĘDZIA
I TECHNIKI
Szybka reakcja na problemy - TERMIN PEWNY - WOLNE MIEJSCA

Data: 03-06-2020
Liczba godzin: 6
Miejsce: On-line
Cena: 349 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie prowadzone w trybie on-line, w formie videokonferencji na żywo.Szkolenie z szybkiej reakcji na problemy proponujemy Firmom, które:

1. Chcą pracować nad wewnętrznym poziomem defektów i wdrożyć narzędzia i rozwiązania, które to umożliwią.

2. Chcą przygotować swoich pracowników (od kadry operatorskiej do managerów) do wykorzystywania w codziennej pracy narzędzi do szybkiej reakcji.

3. Chcą budować trwały i powtarzalny system zarządzania jakością, oparty na sprawdzonych i efektywnych rozwiązaniach szybkiej reakcji na problem.Program:

1. Wstęp do zarządzania jakością.

2. Podejście PDCA w zarządzaniu jakością.

3. Definiowanie problemu – 5W2H.

4. Podejście San Gen Shugi.

5. Metoda 5xDlaczego?

6. Zasady szybkiej reakcji oraz poziomy reagowania w fabryce.

7. Karty reakcji i defoteka.

8. Budowa tablicy szybkiego reagowania dla poziomu linii produkcyjnej.

9. Budowa tablicy nadzoru i monitorowania procesu roziwązywania problemów na poziomie działu fabryki.

10. Eskalacja problemu.

11. Baza wiedzy o problemach i rozwiązaniach - karty nauki.

Korzyści:

• Poznanie filozofii Szybkiej Reakcji na błędy i problemy oraz filozofii trzech rzeczywistości.

• Zapoznanie się i przećwiczenie podstawowych narzędzi wspierających rozwiązywanie problemów (metoda 5xDlaczego?)

• Wiedza na temat standaryzacji rozwiązań oraz tworzenia wewnętrznej firmowej bazy wiedzy.

Adresaci:

• Organizacje, które chcą doskonalić swój system jakości, a szczególnie reaktywność w przypadku występowania problemów (nie tylko jakościowych) oraz efektywność ich rozwiązywania w sposób permanentny.

• Pracownicy bezpośredni.

• Kadra techników.

• Kadra inżynierska.

• Specjaliści i kadra kierownicza działów produkcji oraz jakości.

Charakter: Szkolenie prowadzone w formie videokonferencji na żywo.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com

Prowadzący szkolenie:

Wieloletni trener, konsultant, dyrektor projektów optymalizacyjnych i koordynator Ligi Mistrzów 5S w LUQAM. Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Lean Sigma Academy. Wykładowca na studiach Automotive Quality Expert oraz TPM Champion - Utrzymanie Ruchu w praktyce. Konsultant w programie TPM Champion. Prowadzi projekty, audity, konsultacje i działania optymalizacyjne z zakresu Lean Manufacturing i zarządzania produkcją zarówno w międzynarodowych korporacjach, jak i kilkunastosobowych firmach. W ramach pracy konsultacyjnej pomagał ponad 90 firmom z różnych branż, w tym przy produkcji seryjnej i jednostkowej, w firmach usługowych (szpitale, urzędy administracji państwowej) i produkcyjnych (branża kolejowa, meblarska, automotive, przemysł lekki, poligrafia, branża spożywcza itp.). Prowadzi szkolenia wewnątrz zakładu pracy dla operatorów, kadry inżynierskiej i kierownictwa. Kieruje szczupłymi systemami zarządzania oraz prowadzi grupy warsztatowe posługujące się narzędziami Lean. Jako trener wykonał kilkaset szkoleń w fabrykach w Polsce i za granicą.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz