Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SIX SIGMA
I PROJEKTY
Six Sigma - poziom Yellow Belt - TERMIN PEWNY - WOLNE MIEJSCA

Data: od 15-06-2020 do 17-06-2020
Liczba godzin: 21
Miejsce: On-line
Cena: 1480 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie jest wstępem do bardziej zaawansowanych szkoleń, poświęconych metodom statystycznym w strategii Six Sigma. Jego celem jest zapoznanie uczestników zarówno ze strategią Six Sigma jak i strukturą organizacyjną obowiązującą w jej ramach. Program obejmuje omówienie niestatystycznych metod wykorzystywanych w opisie i usprawnianiu procesów w przedsiębiorstwie, jak również wprowadza do prostych zagadnień statystycznych, które są pomocne we wstępnej fazie opisu i analizy procesów. Celem szkolenia jest przedstawienie metodologii Six Sigma oraz zasad jej stosowania do usprawniania procesów w firmie. Szkolenie przybliża aspekty wdrażania Six Sigma i ułatwia kadrze kierowniczej podjęcie decyzji co do dalszych kroków związanych z rozpoczęciem programu.Program:

1. Six Sigma w zarysie.

   1.1.    Historia.

   1.2.    Definicja i istota Sigmy.

   1.3.    Elementy metodologii.

2. Struktura organizacji Six Sigma.

   2.1.    Zakres ról i odpowiedzialności w projekcie Six Sigma.

   2.2.    Executives.

   2.3.    Champions.

   2.4.    Master Black Belt.

   2.5.    Black Belt.

   2.6.    Green Belt.

3. Model DMAIC.

   3.1.    Define:

      •    Wytyczne dla projektu Six Sigma.

      •    Karta projektu.

   3.2.    Measure:

      • CTQ - wartość krytyczna dla jakości.

      •    VOC - głos klienta.

      •    SIPOC - mapa procesu.

      •    Walidacja systemu pomiarowego.

   3.3.    Analyse:

      •    Capability - zdolność procesu.

      •    Statystyczne zdefiniowanie procesu.

      •    Identyfikacja potencjalnych X-ów (danych wejściowych).

      •    FMEA - analiza potencjalnych przyczyn i skutków wad.

      •    FMEA projektu.

      •    FMEA procesu.

      •    Opracowanie znaczących X-ów.

   3.4.    Improve:

      •    Wybór najlepszego narzędzia.

   3.5. Control:

      •    Mechanizmy kontroli.

      •    Zarządzanie ryzykiem.

      •    Uodpornienie na błędy (Poka-Yoke).

      •    SPC - statystyczne sterowanie procesem: podstawowe pojęcia, karty kontrolne.

4. Podsumowanie.

5. Test końcowy.Korzyści:


• Poznanie metodyki Six Sigma: zrozumienie poszczególnych kroków metodyki DMAIC.

• Rozwój kompetencji managerskich - pozwalających z punktu widzenia biznesu spojrzeć na problemy firmy.

• Poznanie struktur niezbędnej do praktycznego wdrożenia metodyki Six Sigma w swojej organizacji.

• Poznanie kryteriów jakie powinien spełniać projekt Six Sigma.

• Rozwój kompetencji lidera projektu.

• Umiejętność samodzielnego zdefiniowania i poprowadzenia projektu Six Sigma.

• Duża ilość ćwiczeń prowadzonych podczas zajęć pod nadzorem trenera dotyczących poszczególnych kroków metodyki DMAIC.

• Zakończenie szkolenie potwierdzone jest certyfikatem Six Sigma na poziomie Yellow Belt wydawanym przez firmę LUQAM oraz jednostkę certyfikującą SwissCert.Adresaci:


• Osoby, zakłady, instytucje, które rozpoczynają wdrażanie programu Six Sigma.Charakter:
Szkolenie ma charakter wykładu urozmaiconego ćwiczeniami.
Zapisy:
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.


Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comSzkolenie można również zrealizować w ramach programu eksperckiego BPO/SSC Officer.Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.


 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz