Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Warsztaty doskonalące dla Auditorów Wewnętrznych (Szkolenie studenckie - Gdańsk)

Data: od 22-02-2020 do 23-02-2020
Liczba godzin: 14
Miejsce: Gdańsk
Cena: 298 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Metody, techniki i narzędzia w procesie auditu wewnętrznego - warsztaty doskonalące dla Auditorów Wewnętrznych.

Audit wewnętrzny jest jednym z kluczowych narzędzi wykorzystywanych do doskonalenia systemów zarządzania. Bardzo często wnioski z auditu prowadzą do głębokich zmian systemowych w organizacjach, ukierunkowanych na zwiększanie skuteczności i efektywności ich funkcjonowania. Bardzo duże znaczenie w tym procesie odgrywają stosowane metody i techniki oraz kompetencje auditorów. Celem praktycznego przedstawienia procesu auditu wewnętrznego wprowadzamy uczestników warsztatu w tajniki działań auditowych poprzez przeniesienie się do zasymulowanego środowiska "wirtualnej firmy". W ramach prowadzonych warsztatów uczestnicy zapoznają się z założeniami funkcjonowania firmy, a następnie na bazie udostępnionej dokumentacji przygotowują audit, opracowując Plan auditów wewnętrznych oraz Programy auditów wewnętrznych. Kluczowym elementem warsztatu jest opracowywanie pytań auditowych i ich dokumentowanie w listach kontrolnych oraz symulacja auditu prowadzona w oparciu o przygotowaną dokumentację. Po zakończonej symulacji, uczestnicy podejmują decyzję o wyniku auditu, kwalifikując i grupując zebrane informacje do poszczególnych kategorii. W tej części warsztatu przeprowadzana jest analiza przyczyn zidentyfikowanych niezgodności przy użyciu kompleksowych narzędzi wykorzystywanych w codziennej praktyce systemowego zarządzania jakością. W końcowej fazie warsztatu uczestnicy trenują techniki przedstawiania auditowanym wyników badania auditowego na spotkaniu zamykającym oraz ich dokumentowania.

Program:
1. Wprowadzenie do procesu auditu wewnętrznego - kluczowe założenia normy ISO 19011.
2. Kwalifikacje auditora - różnice w standardach.
3. Planowanie auditów wewnętrznych - określanie granic auditu: cel, zakres i kryteria.
4. Opracowanie pytań auditowych - lista kontrolna drogowskazem na mapie auditu.
5. Kontekst organizacji - dobre praktyki auditowania nowego wymagania.
6. Komunikacja w procesie auditu wewnętrznego - umiejętność zadawania pytań audytowych.
7. Komunikacja niewerbalna - mowa ciała.
8. Symulacja auditu wewnętrznego - zapisywania dowodów z auditu.
9. Kwalifikowanie zebranych informacji oraz przygotowanie wniosków z auditu.
10. Analiza przyczynowo-skutkowa - kompleksowe narzędzia do identyfikacji przyczyn niezgodności.
11. Spotkanie zamykające - techniki przedstawiania wyników auditów.
12. Dokumentowanie wyników auditów wewnętrznego.
13. Podsumowanie wyników warsztatu (symulacji).

Korzyści:

• Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności związanych z planowaniem, prowadzeniem i dokumentowaniem auditu wewnętrznego.
• Symulacja auditu prowadzona w "wirtualnej firmie" daje możliwość poczucia prawdziwej atmosfery procesu auditu, wywołując "dreszcz" emocji w trudnych sytuacjach auditowych i poczucie sukcesu po zakończeniu auditu, którego wyniki mają wpływ na zwiększanie potencjału firmy.

Adresaci:

• Osoby wiążące swoją przyszłość z pracą na stanowisku: Pełnomocnika ds. zarządzania jakością, Auditora Wewnętrznego.
• Osoby zainteresowane pracą w komórkach organizacyjnych zajmujących się zarządzaniem systemami jakości.
• Uczestnicy szkoleń z zakresu "Auditor Wewnętrzny" z dowolnej branży: żywnościowej, jakościowej, automotive, laboratoriów badawczych i wzorcujących, IT, energetycznej.

Charakter:
Warsztaty.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.
Informacje o szkoleniu: student@luqam.com

Po szkoleniu wydawany jest certyfikat LUQAM.


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Prowadzący szkolenie:

Trener LUQAM. Wykładowca na studiach podyplomowych Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie systemów zarządzania. Prowadzi projekty w obszarze wdrażania, auditowania i doskonalenia systemów zarządzania jakością ISO 9001 i ISO 14001. Projektuje i prowadzi szkolenia i warsztaty dla pełnomocników i auditorów wewnętrznych. Posiada kompetencje z zakresu wprowadzania na rynek wyrobu medycznego (ISO 13485). Pracowała na stanowiskach Managera ds. Jakości, Pełnomocnika Prezesa Zarządu ds. Jakości oraz Kierownika ds. Kontroli Jakości. Pracowała w firmach z branży FMCG, metalowej oraz automotive. Posiada doświadczenie w pracy zarówno w międzynarodowe korporacji, jak i mniejszych firmach z polskim kapitałem. Zajmowała się zawodowo wszelkimi kwestiami związanymi z wdrażaniem i utrzymywaniem skutecznego i efektywnego systemu zarządzania jakością (w tym kontaktem z jednostkami certyfikującymi, audytami pierwszej i drugiej strony, zarządzaniem reklamacjami, pracą z zagadnieniami metrologicznymi, itp.). Dodatkowo ma doświadczenie w opracowywaniu dokumentów związanych z uzyskaniem certyfikatów IMP (Instytutu Mechaniki Precyzyjnej), opracowywaniu i utrzymywaniu dokumentacji związanej z oznaczaniem znakiem CE, wdrażaniu nowych technologii niezbędnych do funkcjonowania działu produkcji oraz nadzorze nad przestrzeganiem przepisów prawnych w tym również zagadnień BHP i PIP, a także ochrony środowiska. Auditor jednostki certyfikującej Swiss Cert.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz