Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Audit procesu wg VDA 6.3

Data: od 04-06-2020 do 05-06-2020
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 1280 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie przedstawia zasady i metody przeprowadzania audytu procesu wg wytycznych VDA 6.3. Szkolenie dedykowane jest wszystkim organizacjom, niezależnie od branży, które chcą doskonalić swój system jakości i produkcji ze szczególnym uwzględnieniem firm z branży motoryzacyjnej, gdzie audit procesu jest standardem. Uczestnicy szkolenia poznają zasady przeprowadzania auditów oraz dowiedzą się, jak skutecznie się do nich przygotować. Nabędą kompetencje do przygotowywania dokumentacji poauditowej oraz w jaki sposób komunikować wyniki auditu i pracować ze stroną auditowaną.

Program:
1. Analiza ryzyka  - identyfikacja ryzyka w procesie.
2. Macierz kwalifikacji auditorów, etyka, kodeks zachowań, komunikacja.
3. Rodzaje auditu procesu
4. Program auditu.
5. Plan auditu.
6. Przygotowanie auditu:
   6.1.    Struktura pytań - budowa katalogu pytań.
   6.2.    Zarządzanie projektem.
   6.3.    Planowanie rozwoju wyrobu i procesu.
   6.4.    Realizacja wyrobu i procesu.
   6.5.    Zarządzanie dostawcami.
   6.6.    Analiza procesu produkcyjnego.
   6.7.    Obsługa klienta/zadowolenie klienta/usługi posprzedażowe.
7. Przeprowadzenie auditu.
8. Ocena auditu, przedstawienie wyników, raport z auditu.
9. Zakończenie auditu.
10. Ćwiczenia.
11. Test końcowy.


Korzyści:

• Zapoznanie z wymaganiami normy auditowej VDA 6.3.
• Poznanie zasad przeprowadzania auditów i jak przygotować się do jego przeprowadzenia.
• Wiedza praktyczna na temat przygotowania dokumentacji poauditowej.
• Wiedza jak skutecznie komunikować wyniki auditu i jak pracować ze stroną auditowaną.
• Wszystkie powyższe korzyści poparte solidna dawką ćwiczeń i przykładów praktycznych.

Adresaci:

Osoby chcące uzyskać kwalifikacje upoważniające do przeprowadzania audytów procesu wg VDA 6.3:
• kandydaci na auditorów wewnętrznych,
• kandydaci na auditorów dostawców,
• osoby odpowiedzialne za zakupy i dostawców,
• osoby odpowiedzialne za produkcję i jakość oraz
• inne osoby chcące podnosić swoje kompetencje.

Charakter:
Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z ćwiczeniami.


Zapisy:
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz