Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Wymagania normy ISO 9001 - TERMIN PEWNY - WOLNE MIEJSCA

Data: 15-09-2020
Liczba godzin: 6
Miejsce: On-line
Cena: 449 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się tematyką systemów zarządzania. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z praktycznym rozumieniem wymagań nowej normy, pozwalające na wprowadzanie zmian do obecnego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2015, lub planowania wdrożenia takiego systemu w organizacji.Program:

1. Wyjaśnienie nowej struktury, terminologii i pojęć.

2. Kontekst organizacji  - integracja systemu zarządzania jakością z kierunkiem strategicznym firmy.

3. Przywództwo  - orientacja na klienta punktem wyjścia do planowania systemu zarządzania jakością. Odpowiedzialności, role, zadania, uprawnienia w organizacji.

4. Planowanie systemu  - ukierunkowanie na analizę ryzyk i szans, zarządzanie zmianą.

5. Wsparcie (wewnętrzny potencjał organizacji) - wykorzystanie wiedzy organizacji i kompetencji pracowników do zwiększania wartości efektów systemu zarządzania jakością.

6. Działania operacyjne  - planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi, zabezpieczenie funkcjonowania firmy w aspekcie współpracy z dostawcami zewnętrznymi, produkcja i dostarczanie usługi.

7. Ocena efektów działalności - integracja systemu monitorowania i pomiaru w aspekcie przyczynowo  - skutkowym, w tym audit wewnętrzny i przegląd zarządzania.

8. Doskonalenie  - uzyskanie realnych dowodów na proces rozwoju systemu zarządzania w oparciu o metodologię PDCA. Zrozumienie organizacji i jej kontekstu, a także potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron.Korzyści:

• Poznanie i zrozumienie wymagań normy ISO 9001.Adresaci:


• Osoby zajmujące się tematyką systemów zarzadzania, lub osoby które w przyszłości będą przemodelowały system zarządzania jakością w organizacji.

Charakter: Wykładowy.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Prowadzący szkolenie:

Trenerka LUQAM oraz konsultantka z zakresu optymalizacji procesów oraz branżowych systemów zarządzania. Ukończyła studia na wydziale Biologii i Nauki o Ziemi na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania systemem jakości. W całej swojej karierze związana z branżą spożywczą na stanowiskach piwowara oraz lidera produkcji. Do jej głównych obowiązków należało, m.in. organizacja pracy, wyznaczanie planów i zadań, motywowanie i nadzór nad podległymi pracownikami, planowanie zatrudnienia w celu zapewnienia efektywności organizacyjnej w podległym. Zajmowała się również prowadzeniem auditów systemowych, a także nadzorem nad istniejącymi systemami jakości oraz wprowadzaniem systemów jakości na działy produkcyjne. Wdrażała również na podległe działy system ISO 22000 oraz OHSAS 18001. Swoje kompetencje poszerzała biorąc udział w licznych szkoleniach, m.in. Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością, Asystent Systemu Zarządzania Jakością, Zarządzanie w kulturze Lean, szkolenia z zakresu TQM, 5S, SIX SIGMA, FMEA, skuteczny koordynator Lean.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz