Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Wymagania normy ISO 9001

Data: 06-02-2020
Liczba godzin: 7
Miejsce: Kraków
Cena: 780 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się tematyką systemów zarządzania. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z praktycznym rozumieniem wymagań nowej normy, pozwalające na wprowadzanie zmian do obecnego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2015, lub planowania wdrożenia takiego systemu w organizacji.

Program:
1. Wyjaśnienie nowej struktury, terminologii i pojęć.
2. Kontekst organizacji - integracja systemu zarządzania jakością z kierunkiem strategicznym firmy.
3. Przywództwo - orientacja na klienta punktem wyjścia do planowania systemu zarządzania jakością. Odpowiedzialności, role, zadania, uprawnienia w organizacji.
4. Planowanie systemu - ukierunkowanie na analizę ryzyk i szans, zarządzanie zmianą.
5. Wsparcie (wewnętrzny potencjał organizacji) - wykorzystanie wiedzy organizacji i kompetencji pracowników do zwiększania wartości efektów systemu zarządzania jakością.
6. Działania operacyjne - planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi, zabezpieczenie funkcjonowania firmy w aspekcie współpracy z dostawcami zewnętrznymi, produkcja i dostarczanie usługi.
7. Ocena efektów działalności - integracja systemu monitorowania i pomiaru w aspekcie przyczynowo - skutkowym, w tym audit wewnętrzny i przegląd zarządzania.
8. Doskonalenie - uzyskanie realnych dowodów na proces rozwoju systemu zarządzania w oparciu o metodologię PDCA. Zrozumienie organizacji i jej kontekstu, a także potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron.

Korzyści:
• Poznanie i zrozumienie nowych wymagań normy ISO 9001 - zgodnie z wytycznymi z 2015 r.

Adresaci:

• Osoby zajmujące się tematyką systemów zarzadzania, lub osoby które w przyszłości będą przemodelowały system zarządzania jakością w organizacji.
Charakter: Wykładowy.
Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.
Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz