Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SIX SIGMA
I PROJEKTY
Six Sigma - poziom Green Belt

Data: od 19-05-2020 do 20-05-2020
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 4480 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Całkowity czas trwania szkolenia to 8 dni (56 h zegarowych).

Uwaga: Wskazany termin jest terminem 1 z 4 zjazdów.
Kończące się obroną projektu szkolenie obejmuje kompleksowe przedstawienie metodologii DMAIC wraz z pogłębioną analizą studiów przypadków. Przeznaczone jest dla obecnych i potencjalnych liderów zmian w organizacji. Green Belt to osoba przygotowana do zarządzania małym zespołem projektowym, działająca w oparciu o liczby, dane i fakty, przynosząca organizacji wymierną wartość dodaną.
Program:


1. Six Sigma w zarysie:

   1.1.    Historia.

   1.2.    Definicja.

   1.3.    Elementy metodologii.

   1.4.    Definicja Six Sigma.

   1.5.    Struktura organizacji Six Sigma.

2. Role i odpowiedzialności:

   2.1.    Executives.

   2.2.    Champions.

   2.3.    Master Black Belt.

   2.4.    Black Belt.

   2.5.    Green Belt.

3. Excel oraz MiniTab jako narzędzie statystyczne.

4. DMAIC - DEFINE (definicja):

   4.1.    DMAIC jako narzędzie wspierające biznes.

   4.2.    Główne kroki fazy DEFINE.

   4.3.    Wybór problemu do rozwiązania.

   4.4.    Mapa procesu.

   4.5.    Karta Projektu.

   4.6.    Określenie oczekiwań klienta (VOC, CTQ).

5. DMAIC - MEASURE (pomiar):

   5.1.    Omówienie głównych kroków fazy MEASURE.

   5.2.    Rodzaje map procesów oraz sposoby ich przygotowywania.

   5.3.    Systemy map procesów oraz sposoby ich przygotowywania.

   5.4.    Systemy pomiarowe i ich ocena.

   5.5.    MSA (odtwarzalność, powtarzalność, liniowość).

   5.6.    Sposoby prezentowania danych.

   5.7.    Zasady generowania pomysłów.

6. DMAIC - ANALYZE (analiza):

   6.1.    Omówienie głównych kroków fazy ANALYZE.

   6.2.    Wstęp do analizy statystycznej.

   6.3.    Analiza graficzna zebranych danych.

   6.4.    Wstęp do planowania eksperymentów - DoE.

7. DMAIC - IMPROVE (optymalizacja):

   7.1.    Omówienie głównych kroków fazy IMPROVE.

   7.2.    Sposoby oceny i wyboru rozwiązania.

   7.3.    Ocena ryzyka jako niezbędny element przed wdrożeniem rozwiązania - projekty pilotażowe.

   7.4.    Omówienie problemów napotykanych podczas wdrożenia.

   7.5.    Przeprowadzenie prostego eksperymentu DoE.

   7.6.    Fundamenty Lean.

      •    5S+S.

      •    Standaryzacja pracy.

8. DMAIC - CONTROL (sprawdzenie poprawności wdrożenia):

   8.1.    Omówienie głównych kroków fazy CONTROL.

      •    Zarządzanie ryzykiem.

      •    Uodpornienie na błędy.

      •    Statystyczna Kontrola Procesu.

   8.2.    Narzędzia do sterowania wprowadzonymi zmianami.

   8.3.    Przygotowanie planu karty kontrolnej.

   8.4.    SPC.

   8.5.    Ustalenie nowego standardu.

   8.6.    Skuteczne wprowadzenie zmian.

   8.7.    Zamknięcie projektów - podsumowanie biznesowe.

9. Analiza i interpretacja case studies.

10. Test oraz certyfikacja: przedstawienie projektów.Korzyści:


• Nabycie umiejętności kierowania grupą projektową w małych projektach lub fragmentach dużych projektów Six Sigma.

• Nabycie umiejętności zastosowania poszczególnych narzędzi Six Sigma wspomaganych wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

• Nauka systematycznego rozwiązywania problemów organizacji.

• Zmiana sposobu myślenia i działania w rozwiązywaniu problemów - liczby, dane i fakty jako podstawa podejmowania decyzji.

• W trakcie szkolenia każdy uczestnik realizuje własny projekt Six Sigma na poziomie Green Belt.Adresaci:


• Osoby, zakłady, instytucje, które wdrażają program Six Sigma.

• Kandydaci na stanowisko Green Belt.Charakter:
Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów i warsztatów.
Certyfikaty:


1. Certyfikat LUQAM.

2. Certyfikat Jednostki Certyfikującej SwissCert w języku polskim i niemieckim.

Faktury za uczestnictwo wystawiane są standardowo po każdym zjeździe szkoleniowym (całkowita kwota szkolenia dzielona jest proporcjonalnie co do ilości zjazdów szkoleniowych). Po zakończeniu zjazdów szkoleniowych Uczestnik ma do dyspozycji 1 dzień w ramach szkolenia na egzamin, obronę projektu oraz certyfikację. Uczestnictwo w pierwszym zjeździe zobowiązuje do uiszczenia całkowitej kwoty za szkolenie, niezależnie od obecności na pozostałych zjazdach.Zapisy:
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.


Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Szkolenie to można również zrealizować w ramach programów eksperckich: BPO/SSC Officer oraz Chief Operating Officer.Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz