Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa wyrobu w branży automotive

Data: 29-05-2020
Liczba godzin: 7
Miejsce: Gdańsk
Cena: 880 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Wiele firm powołuje Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa wyrobu, którego obecność i funkcja mają minimalizować ryzyko związane z wprowadzeniem na rynek wyrobu niebezpiecznego. Niektóre koncerny jak grupa VW wymagają wręcz zdefiniowania takiej odpowiedzialności w strukturach organizacyjnych swoich dostawców.
Uczestnicy szkolenia poznają wymagania jakie stawiane są Pełnomocnikowi ds. bezpieczeństwa wyrobu (PSB), jego rolę w organizacji oraz uprawnienia, a także przepisy odnoszące się do odpowiedzialności producenta za wyrób niebezpieczny; działania, do jakich zobowiązany jest producent w przypadku wykrycia wyrobu niebezpiecznego; czynniki, które mogą zmniejszyć odpowiedzialność producenta oraz jak minimalizować ryzyko wytworzenia wyrobu niebezpiecznego.
Celem szkolenia jest także przekazanie uczestnikom specyficznych wymagań klienta grupy VW odnośnie odpowiedzialności za wyrób niebezpieczny.

Program:
1. PSB w firmie czyli kto? Wymagania wobec PSB w organizacji.
2. Wymagania przemysłu motoryzacyjnego dotyczące zagadnień odpowiedzialności za produkt i bezpieczeństwo produktu.
3. Ochrona pozycji konsumenta.
4. Odpowiedzialność producenta za wyrób w ustawodawstwie UE.
5. Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa produktu oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.
6. Elementy systemu zarządzania jakością jako ochrona przed skutkami wadliwości wyrobu.
7. Mechanizmy systemu zarządzania jakością zwiększające bezpieczeństwo produktu.

Korzyści:

Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:
• Wymagań stawianych Pełnomocnikowi ds. bezpieczeństwa wyrobu.
• Przepisów odnoszących się do odpowiedzialności producenta za wyrób niebezpieczny.
• Specyficznych wymagań klienta grupy VW odnośnie odpowiedzialności za wyrób niebezpieczny.

Adresaci:

Szkolenie jest skierowane jest do managerów każdego szczebla odpowiedzialnych za zarządzanie organizacją, a w szczególności do osób pełniących funkcję pełnomocnika ds. bezpieczeństwa produktu.

Charakter:
Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z ćwiczeniami, zadaniami warsztatowymi, case studies.


Zapisy:
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.


Informacje o szkoleniu:
szkolenia@luqam.com


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz