Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Wymagania VDA 6.1 i VDA 6.5

Data: od 27-05-2020 do 28-05-2020
Liczba godzin: 14
Miejsce: Gdańsk
Cena: 1480 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Audit systemu wg VDA 6.1 oraz audit wyrobu gotowego wg VDA 6.5


Zwiększone oczekiwania klientów, wymagania dotyczące bezpieczeństwa, wymagania prawne stawiają producentów komponentów dla branży automotive przed koniecznością ciągłej weryfikacji i potwierdzania skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością jak i zgodności produkowanego wyrobu. Oba standardy stanowią doskonałe uzupełnienie wiedzy z zakresu auditowania systemu i wyrobu wymaganych standardem IATF.


Program:
1. Cele Auditu Systemu.
2. Powiązania pomiędzy normami branży motoryzacyjnej - IATF 16949.
3. Interpretacja oraz analiza wymagań normy VDA 6.1.
4. Przygotowanie i planowanie Auditu Systemu - ćwiczenia z tworzenia listy pytań, zastosowanie standardowej listy pytań VDA 6.1.
5. Zasady dokonywania oceny wyników auditu.
6. Przeprowadzanie auditu: zasady prowadzenia badania na miejscu, dokumentowanie wyników auditu - ćwiczenia w dokonywaniu ocen, w określaniu niezgodności i z umiejętności ich wykazywania.
7. Audit wyrobu wg VDA 6.5:
7.1. Struktura programu auditu i sekwencja auditu wyrobu.
7.2. Planowanie auditu.
7.3. Sposoby przeprowadzenia auditu wyrobu.
7.4. Sprawozdanie.
7.5. Działania korygujące.
8. Test końcowy.


Korzyści:
• Poznanie i zrozumienie wymagań VDA 6.1 oraz VDA 6.5.
• Przygotowanie do profesjonalnego prowadzenia auditów wyrobów w organizacji.
• Możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych rozwiązań.


Adresaci:
Auditorzy pierwszej i drugiej strony VDA 6.1, pełnomocnicy systemu zarządzania jakością, specjaliści i inżynierowie jakości oraz osoby przeprowadzające audit wyrobu gotowego.


Charakter: Szkolenie ma charakter wykładowy z elementami warsztatów i case studies.


Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.
Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz