Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

NARZĘDZIA
I TECHNIKI
SPC/MSA - Statystyczne Sterowanie Procesem i Analiza Systemu Pomiarowego - SZKOLENIE ODWOŁANE

Data: od 29-04-2020 do 30-04-2020
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 1280 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Dzięki zastosowaniu SPC wszystkie gromadzone dane w firmach, niezależnie od branży, mogą być wykorzystane do poprawy skuteczności procesów, eliminacji problemów związanych z pomiarami wykonywanymi nierzetelnie (selekcja pomiarów, brak powtarzalności), a także doskonalenia procesów i lepszej oceny poziomu bezpieczeństwa produktu i jego jakości. Na szkoleniu zostaną omówione podstawowe metody statystyczne w ramach Statystycznego Sterowania Procesem. Szkolenie zawiera też przegląd metod i wskaźników oceny zdolności przyrządów, systemów pomiarowych oraz zdolności procesów i maszyn. Wszystkie zagadnienia zostaną zinterpretowane w oparciu o praktyczne przykłady.Program:

1. Wprowadzenie do tematyki SPC.

2. Terminy i zjawiska statystyczne.

3. Podstawowe metody statystyczne w ramach SPC: histogram, karta kontrolna X-R i IX-MR.

4. Karty kontrolne przy ocenie liczbowej i alternatywnej (p, np, u, c).

5. Przegląd i analiza kart kontrolnych.

6. Analiza zdolności jakościowej.

7. Zależności statystyczne - doskonalenie procesu.

8. Analiza zdolności procesu (Cp, Cpk).

9. Analiza zdolności maszyn (Cm, Cmk).

10. Interpretacja wskaźników zdolności jakościowej.

11. Dokumentowanie SPC w ramach SZJ.

12. MSA - analiza systemu pomiarowego (Testy R&R).Korzyści:


• Wiedza praktyczna na temat zastosowań i budowy kart kontrolnych i histogramów.

• Wiedza praktyczna na temat wykonywania badań zdolności maszyn i procesu.

• Wiedza praktyczna jak przygotować i wykonać test R&R.

• Duża ilość ćwiczeń i przykładów praktycznych.Adresaci:


• Organizacje, niezależnie od branży, które chcą doskonalić swój system jakości ze szczególnym uwzględnieniem firm z branży motoryzacyjnej.

• Pracownicy zainteresowani poszerzeniem wiedzy na temat statystycznego sterowania procesem.

• Pracownicy działów jakości procesu i projektu.Charakter:
Szkolenie ma charakter intensywnych warsztatów i wykładów.
Zapisy:
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.


Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com

Szkolenie to można również zrealizować w ramach programów eksperckich: Automotive Quality Officer, Aerospace Quality Officer, Food Quality Officer.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz