Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

MENADŻERSKIE I KOMUNIKACJA
Skuteczny Lider

Data: od 23-04-2020 do 24-04-2020
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 1280 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Zajęcia o charakterze warsztatowym, organizowane w kameralnych zespołach, nastawione przede wszystkim na doskonalenie umiejętności miękkich związanych z charyzmatycznym przywództwem.Program:

1. Funkcje Dyrektora, Kierownika, Menedżera w strukturze zarządzania przedsiębiorstwem:

   1.1.    Podstawowe funkcje przywódcze:

      •    planowanie, wyznaczanie priorytetów i celów,

      •    organizowanie pracy,

      •    motywowanie indywidualne i zespołowe,

      •    kontrola realizacji zadań i dotrzymywania terminów.

2. Dlaczego ludzie podążają za liderami? Cechy charyzmatycznego lidera.

3. Tworzenie zespołu:

   3.1.    Etapy budowania zespołu.

   3.2.    Przywództwo na poszczególnych etapach rozwoju zespołu.

4. Rola komunikacji w budowaniu i utrzymaniu autorytetu przywódcy:

   4.1.    Elementy komunikacji w ujęciu Alberta Mehrabiana (wpływ komunikacji niewerbalnej na skuteczność przekazu informacji).

   4.2.    Metody komunikacji perswazyjnej.

   4.3.    Zasady asertywnego oddziaływania na efektywność zespołu.

5. Rozwiązywanie trudnych sytuacji w zespole.

6. Na zakończenie zajęć - indywidualne plany działań uczestników.Korzyści:


• Określenie własnego stylu przywództwa.

• Nauka właściwego podejścia do zarządzania w różnych sytuacjach, w tym trudnych.

• Wzmocnienie skuteczności w codziennym kierowaniu zespołem.

• Zrozumienie dynamiki zespołu.

• Pozyskanie wiedzy dotyczącej rozwoju, motywacji i skutecznej kontroli zarówno całego zespołu jak i poszczególnych jego członków.

• Stworzenie planu działań w celu osiągnięcia własnego sukcesu i sukcesu swojego zespołu.Adresaci:


Osoby zarządzające w firmie:

• Dyrektorzy,

• Kierownicy,

• Menadżerowie,

• Liderzy,

• Brygadziści.Charakter:
Metodologia szkolenia obejmuje interaktywny wykład, analizy przypadków, symulacje, ćwiczenia zespołowe i indywidualne, dyskusje moderowane, testy autodiagnozy.


Szkolenie ma formę warsztatów kształcących i doskonalących umiejętności i postawy.

Istnieje możliwość wykorzystania kamery.Zapisy
: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.


Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comSzkolenie można również zrealizować w ramach programu eksperckiego Chief Operating Officer.Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz