Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Data: od 21-04-2020 do 24-04-2020
Liczba godzin: 28
Miejsce: Kraków
Cena: 2654 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie jest w części analizą normy ISO 9001:2015 prowadzoną wspólnie z uczestnikami w sposób szczegółowy, oparty na praktyce wdrożeniowej i auditorskiej trenerów zdobywanej od wielu lat w firmach z różnych branż. Pozwala to spojrzeć na wymagania normy z wielu perspektyw i poprawia rozumienie istoty i znaczenia tychże wymagań dla realizacji przyjętych strategii i celów biznesowych. Przekłada się to na doskonalenie metod i technik auditowych oraz na unikanie najczęstszych błędów popełnianych przez auditorów. Elementy warsztatowe opracowane zostały pod kątem możliwości wspólnego przećwiczenia niektórych z ważniejszych elementów przygotowania, prowadzenia i dokumentowania auditów. Szkolenie pogłębia kompetencje auditorów wewnętrznych, ale również przygotowuje uczestników do roli auditorów zewnętrznych współpracujących z jednostkami certyfikacyjnymi.

Program:
Dzień I
1. Istota norm.
2. Osiem zasad zarządzania.
3. Podejście procesowe.
4. Wymagania i terminologia normy ISO 9001:2015 -  interpretacja i dyskusja.
Dzień II
1. Cele i korzyści dokumentowania systemów zarządzania.
2. Wstęp do audytowania.
3. Ćwiczenie, role auditora.
4. Wytyczne ISO 19011.
5. Cykl Auditu.
6. Zarządzanie programami auditów.
7. Planowanie i przygotowanie auditu.
8. Warsztaty: przygotowywanie planu auditu.
9. Warsztaty: przegląd Księgi Jakości w odniesieniu do wymagań normy.
10. Warsztaty: przegląd dokumentacji według listy sprawdzającej.
Dzień III
1. Prowadzenie auditu.
2. Ćwiczenie, notatki auditora.
3. Identyfikowanie, klasyfikowanie i opisywanie niezgodności (zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2015).
4. Warsztaty: opis niezgodności, uzasadnienie i powiązanie z wymaganiami.
5. Raport z auditu.
6. Ćwiczenie.
7. Działania poauditowe.
8. Scenki auditowe według scenariuszy.
Dzień IV
1. Warsztaty: przygotowywanie auditu najwyższego kierownictwa.
2. Scenka: audit najwyższego kierownictwa.
3. Warsztaty: przygotowanie auditu procesu.
4. Scenka: przeprowadzenie auditu proces.
5. Warsztaty: przygotowanie auditu kadr.
6. Scenka: przeprowadzenie auditu kadr.
7. Warsztaty: przygotowanie spotkania zamykającego.
8. Scenka: spotkanie zamykające.
9. Warsztaty: raport z auditu.
10. Wartość dodana z auditu.
11. Case study: zalecenia.
12. Przegląd i podsumowanie.
13. Komunikacja w procesie auditu.
14. Warsztaty.
15. Sytuacje trudne w procesie auditu.
16. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Pogłębienie rozumienia wymagań normy w kontekście osiągania określonych celów firmy.
• Możliwość udoskonalenia procesu auditu we własnej firmie.
• Podniesienie kompetencji i umiejętności auditora wiodącego.

Adresaci:

• Osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji auditora wiodącego wg ISO 9001:2015.

Charakter:
Szkolenie ma charakter wykładowy połączony z dużą ilością ćwiczeń warsztatowych.


Zapisy:
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz