Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

NARZĘDZIA
I TECHNIKI
APQP, PPAP

Data: od 06-04-2020 do 07-04-2020
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 1280 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Proces APQP (zaawansowane projektowanie jakości wyrobu) został rozwinięty przez branżę motoryzacyjną na potrzeby realizacji nowych projektów. Jego głównym celem jest ułatwienie komunikacji oraz zakończenie projektu na czas. Wykorzystywane przez APQP narzędzia dają możliwość m. in. rozpoznania wymagań klienta, zbadanie ryzyka dla nowoprojektowanych wyrobów jak i procesów oraz pozwalają na usystematyzowanie zarządzania nowym wdrożeniem. Uwieńczeniem prac projektowych jest akceptacja produktu i/lub procesu przez klienta. Aby ją uzyskać, organizacja musi przedłożyć dokumentację PPAP, potwierdzającą, że wszystkie wymagania klienta zostały poprawnie zrozumiane a zaprojektowany proces posiada wystarczający potencjał, dający możliwość zaspokojenia zamówień klienta. Narzędzia APQP oraz PPAP stanowią integralną całość, będącą podstawą realizacji projektów nie tylko w branży motoryzacyjnej.

Program:
1. Podstawowe założenia APQP.
2. Identyfikacja potrzeb klienta.
3. Specyficzne wymagania klienta.
4. Fazy APQP:
   4.1.    Planowanie i identyfikacja celu.
   4.2.    Projektowanie i rozwój wyrobu.
   4.3.    Projektowanie i rozwój procesu.
   4.4.    Walidacja wyrobu i procesu.
   4.5.    Sprzężenie zwrotne i działania korygujące.
5. Plany kontroli.
6. Zastosowanie procedury PPAP.
7. Elementy PPAP oraz ich powiązanie z APQP.
8. Poziomy przedłożenia oraz status PSW.
9. Zmiany w procesie lub produkcie a PPAP. 

Korzyści:

• Poznanie podstawowych narzędzi APQP służących do zarządzania projektami w branży motoryzacyjnej.
• Poznanie logiki procesu PPAP, jego powiązania z APQP oraz wymagań, co do związanej z nim dokumentacji.
• Możliwość sprawdzenia w praktyce poznanych narzędzi.

Adresaci:

• Firmy zainteresowane wdrożeniem zarządzania projektami poprzez APQP.
• Przedsiębiorstwa chcące poprawić efektywność projektowania produktów oraz procesów produkcyjnych.
• Pracownicy działów nowych wdrożeń oraz zarządzania projektami odpowiedzialni za prowadzenie projektów.
• Inżynierowie oraz specjaliści odpowiedzialni za projektowanie nowych produktów oraz procesów: technolodzy, konstruktorzy, pracownicy R&D, inżynieria jakości dostaw, inżynieria zapewnienia jakości projektu, zakupy.
• Kierownicy oraz pracownicy działów produkcyjnych realizujących produkcję wyrobów, w szczególności: inżynieria jakości procesu, technolodzy realizacji procesu.

Charakter:
Zajęcia mają charakter wykładów oraz ćwiczeń, mających na celu poznanie praktycznych aspektów omawianych narzędzi.


Zapisy:
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com

Szkolenie można również realizować w połączeniu z Metodą FMEA.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz