Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Just in Time i Kanban

Data: 20-04-2020
Liczba godzin: 7
Miejsce: Gdańsk
Cena: 880 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie obejmuje moduł teoretyczny oraz grę symulującą przedsiębiorstwo, borykające się z problemami zbyt dużych zapasów materiałowych, półproduktów i wyrobów gotowych. Uczestnik podczas szkolenia będzie miał za zadanie, na podstawie modułów teoretycznych, usprawnić proces oraz zbudować system produkcyjny działający w oparciu o produkcję i dostawy dokładnie na czas.

Program:
Szkolenie obejmuje następujące obszary:
1. Przewaga JiT nad klasycznym podejściem.
2. Wady i zalety systemu Push i Pull.
3. 6 Zasad Kanban.
4. Rodzaje systemu Kanban.
5. Zastosowanie systemu Kanban.
6. Funkcje systemu Pull.
7. Supermarket - zasady działania, sposoby projektowania supermarketu.
8. Karta Kanban - rodzaje kart kanban, sposoby projektowania kart kanban.
9. Heijunka.
Korzyści:
• Poznanie elementów systemu Just in Time, ich znaczenia w funkcjonowaniu systemu JiT oraz jego wady i zalety.
• Poznanie niezbędnych kroków do zrealizowania występujących podczas zmiany koncepcji przepływu z tradycyjnej organizacji produkcji w kierunku koncepcji opartej o system Pull.
Adresaci:
• Szkolenie dedykowane dla osób, które rozpoczynają bądź planują rozpocząć wdrożenie metodologii Just in Time w zakładzie, w którym pracują.
• Specjaliści.
• Inżynierowie.
• Technicy pracujący w firmach produkcyjnych jak i innego typu firmach, w których identyfikowany jest strumień wartości - przepływ materiałów bądź półproduktów.
Charakter: Szkolenie ma charakter wykładowy połączony z grą symulacyjną.
Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.
Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com

Czas trwania: 1 dzień (7 h)
 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz