Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

NARZĘDZIA
I TECHNIKI
SPC/MSA - Statystyczne Sterowanie Procesem i Analiza Systemu Pomiarowego

Data: od 23-04-2020 do 24-04-2020
Liczba godzin: 14
Miejsce: Gdańsk
Cena: 1280 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Dzięki zastosowaniu SPC wszystkie gromadzone dane w firmach, niezależnie od branży, mogą być wykorzystane do poprawy skuteczności procesów, eliminacji problemów związanych z pomiarami wykonywanymi nierzetelnie (selekcja pomiarów, brak powtarzalności), a także doskonalenia procesów i lepszej oceny poziomu bezpieczeństwa produktu i jego jakości. Na szkoleniu zostaną omówione podstawowe metody statystyczne w ramach Statystycznego Sterowania Procesem. Szkolenie zawiera też przegląd metod i wskaźników oceny zdolności przyrządów, systemów pomiarowych oraz zdolności procesów i maszyn. Wszystkie zagadnienia zostaną zinterpretowane w oparciu o praktyczne przykłady.

Program:
1. Wprowadzenie do tematyki SPC.
2. Terminy i zjawiska statystyczne.
3. Podstawowe metody statystyczne w ramach SPC: histogram, karta kontrolna X-R i IX-MR.
4. Karty kontrolne przy ocenie liczbowej i alternatywnej (p, np, u, c).
5. Przegląd i analiza kart kontrolnych.
6. Analiza zdolności jakościowej.
7. Zależności statystyczne - doskonalenie procesu.
8. Analiza zdolności procesu (Cp, Cpk).
9. Analiza zdolności maszyn (Cm, Cmk).
10. Interpretacja wskaźników zdolności jakościowej.
11. Dokumentowanie SPC w ramach SZJ.
12. MSA - analiza systemu pomiarowego (Testy R&R).

Korzyści:

• Wiedza praktyczna na temat zastosowań i budowy kart kontrolnych i histogramów.
• Wiedza praktyczna na temat wykonywania badań zdolności maszyn i procesu.
• Wiedza praktyczna jak przygotować i wykonać test R&R.
• Duża ilość ćwiczeń i przykładów praktycznych.

Adresaci:

• Organizacje, niezależnie od branży, które chcą doskonalić swój system jakości ze szczególnym uwzględnieniem firm z branży motoryzacyjnej.
• Pracownicy zainteresowani poszerzeniem wiedzy na temat statystycznego sterowania procesem.
• Pracownicy działów jakości procesu i projektu.

Charakter:
Szkolenie ma charakter intensywnych warsztatów i wykładów.


Zapisy:
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com
Szkolenie to można również zrealizować w ramach programów eksperckich: Automotive Quality Officer, Aerospace Quality Officer, Food Quality Officer.


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz