Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SIX SIGMA
I PROJEKTY
Six Sigma - poziom Green Belt

Data: od 02-04-2020 do 03-04-2020
Liczba godzin: 14
Miejsce: Gdańsk
Cena: 4480 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Całkowity czas trwania szkolenia to 8 dni (56 h zegarowych).
Uwaga: Wskazany termin jest terminem 1 z 4 zjazdów.


Kończące się obroną projektu szkolenie obejmuje kompleksowe przedstawienie metodologii DMAIC wraz z pogłębioną analizą studiów przypadków. Przeznaczone jest dla obecnych i potencjalnych liderów zmian w organizacji. Green Belt to osoba przygotowana do zarządzania małym zespołem projektowym, działająca w oparciu o liczby, dane i fakty, przynosząca organizacji wymierną wartość dodaną.


Program:

1. Six Sigma w zarysie:
   1.1.    Historia.
   1.2.    Definicja.
   1.3.    Elementy metodologii.
   1.4.    Definicja Six Sigma.
   1.5.    Struktura organizacji Six Sigma.
2. Role i odpowiedzialności:
   2.1.    Executives.
   2.2.    Champions.
   2.3.    Master Black Belt.
   2.4.    Black Belt.
   2.5.    Green Belt.
3. Excel oraz MiniTab jako narzędzie statystyczne.
4. DMAIC - DEFINE (definicja):
   4.1.    DMAIC jako narzędzie wspierające biznes.
   4.2.    Główne kroki fazy DEFINE.
   4.3.    Wybór problemu do rozwiązania.
   4.4.    Mapa procesu.
   4.5.    Karta Projektu.
   4.6.    Określenie oczekiwań klienta (VOC, CTQ).
5. DMAIC - MEASURE (pomiar):
   5.1.    Omówienie głównych kroków fazy MEASURE.
   5.2.    Rodzaje map procesów oraz sposoby ich przygotowywania.
   5.3.    Systemy map procesów oraz sposoby ich przygotowywania.
   5.4.    Systemy pomiarowe i ich ocena.
   5.5.    MSA (odtwarzalność, powtarzalność, liniowość).
   5.6.    Sposoby prezentowania danych.
   5.7.    Zasady generowania pomysłów.
6. DMAIC - ANALYZE (analiza):
   6.1.    Omówienie głównych kroków fazy ANALYZE.
   6.2.    Wstęp do analizy statystycznej.
   6.3.    Analiza graficzna zebranych danych.
   6.4.    Wstęp do planowania eksperymentów - DoE.
7. DMAIC - IMPROVE (optymalizacja):
   7.1.    Omówienie głównych kroków fazy IMPROVE.
   7.2.    Sposoby oceny i wyboru rozwiązania.
   7.3.    Ocena ryzyka jako niezbędny element przed wdrożeniem rozwiązania - projekty pilotażowe.
   7.4.    Omówienie problemów napotykanych podczas wdrożenia.
   7.5.    Przeprowadzenie prostego eksperymentu DoE.
   7.6.    Fundamenty Lean.
      •    5S+S.
      •    Standaryzacja pracy.
8. DMAIC - CONTROL (sprawdzenie poprawności wdrożenia):
   8.1.    Omówienie głównych kroków fazy CONTROL.
      •    Zarządzanie ryzykiem.
      •    Uodpornienie na błędy.
      •    Statystyczna Kontrola Procesu.
   8.2.    Narzędzia do sterowania wprowadzonymi zmianami.
   8.3.    Przygotowanie planu karty kontrolnej.
   8.4.    SPC.
   8.5.    Ustalenie nowego standardu.
   8.6.    Skuteczne wprowadzenie zmian.
   8.7.    Zamknięcie projektów - podsumowanie biznesowe.
9. Analiza i interpretacja case studies.
10. Test oraz certyfikacja: przedstawienie projektów.

Korzyści:

• Nabycie umiejętności kierowania grupą projektową w małych projektach lub fragmentach dużych projektów Six Sigma.
• Nabycie umiejętności zastosowania poszczególnych narzędzi Six Sigma wspomaganych wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
• Nauka systematycznego rozwiązywania problemów organizacji.
• Zmiana sposobu myślenia i działania w rozwiązywaniu problemów - liczby, dane i fakty jako podstawa podejmowania decyzji.
• W trakcie szkolenia każdy uczestnik realizuje własny projekt Six Sigma na poziomie Green Belt.

Adresaci:

• Osoby, zakłady, instytucje, które wdrażają program Six Sigma.
• Kandydaci na stanowisko Green Belt.

Charakter:
Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów i warsztatów.


Certyfikaty:

1. Certyfikat LUQAM.
2. Certyfikat Jednostki Certyfikującej SwissCert w języku polskim i niemieckim.
Faktury za uczestnictwo wystawiane są standardowo po każdym zjeździe szkoleniowym (całkowita kwota szkolenia dzielona jest proporcjonalnie co do ilości zjazdów szkoleniowych). Po zakończeniu zjazdów szkoleniowych Uczestnik ma do dyspozycji 1 dzień w ramach szkolenia na egzamin, obronę projektu oraz certyfikację. Uczestnictwo w pierwszym zjeździe zobowiązuje do uiszczenia całkowitej kwoty za szkolenie, niezależnie od obecności na pozostałych zjazdach.

Zapisy:
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Szkolenie to można również zrealizować w ramach programów eksperckich: BPO/SSC Officer oraz Chief Operating Officer.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz