Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Projektowanie i wdrożenie dedykowanych systemów produkcyjnych

Data: od 25-03-2020 do 27-03-2020
Liczba godzin: 21
Miejsce: Kraków
Cena: 1480 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie dedykowane dla Kadry kierowniczej, specjalistów związanych z ciągłym doskonaleniem zainteresowanych zbudowaniem kompleksowego dedykowanego dla danej organizacji systemu ciągłego doskonalenia.
Szkolenie obejmuje moduł teoretyczny i ćwiczenia praktyczne nakierowane na kroki i elementy niezbędne do zaimplementowania w organizacji lean.

Program:
Dzień 1:
1. Co to oznacza Firma Lean?
2. Koncepcja Lean Manufacturing.
3. Krytyczne czynniki sukcesu we wdrożeniu narzędzi ciągłego doskonalenia.
4. Dedykowany system produkcyjny - CPS - elementy składowe.
5. 7 osi dedykowanego systemu produkcyjnego.
6. 20 elementów dedykowanego systemu produkcyjnego.

Dzień 2:
Warsztaty wstępnie opisujące elementy składowe modułów ciągłego doskonalenia pod względem zawartości oraz zdefiniowania ścieżek wdrożenia.
1. Zakres modułowy.
2. Metodologia 5S.
3. Praca z layoutem.
4. Szkolenia pracowników i Mapy kompetencji.
5. Standaryzacja pracy.
6. Rozliczanie i raportowanie normatywów.
7. Raportowanie braków i błędów wewnętrznych.
8. KPI's.
9. Strefy komunikacyjne.
10. Szybka reakcja na problemy.
11. Analizy i rozwiązywanie problemów jakościowych zewnętrznych i wewnętrznych.

Dzień 3
Kontynuacja warsztatów:
1. Błędoodporność (POKA-YOKE).
2. System pomysłów pracowniczych Kaizen.
3. Komórka ciągłego doskonalenia.
4. Mapowanie procesów.
5. SMED.
6. Narzędzia optymalizacji procesów (Kaizen Biltz).
7. AUR (TPM).
8. System Kanban.
9. Strategia i Struktura Ciągłego doskonalenia.
10. Cele i odpowiedzialności za ciągłe doskonalenie.

Korzyści:
• Świadomość niezbędnych elementów składowych oraz wypracowana ścieżka rozwoju dedykowanego systemu ciągłego doskonalenia.
• Zapoznanie się z narzędziami Lean oraz ich praktycznym zastosowaniem w przedsiębiorstwie.

Adresaci:

• Kadra kierownicza.
• Inżynierowie jakości.
• Pracownicy Działu Ciągłego Doskonalenia.

Charakter: Wykładowo-praktyczny.

Zapisy:
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz