Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor Wewnętrzny IATF 16949

Data: od 11-03-2020 do 12-03-2020
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 1480 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Auditor Wewnętrzny w przemyśle motoryzacyjnym wg specyfikacji IATF 16949

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, kwalifikacji zawodowych oraz osób pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemów zarządzania jakością. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego IATF 16949. Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych audytów systemu zarządzania jakością wg normy ISO 19011. Przeznaczone jest dla osób reprezentujących organizacje, które mają już wdrożony system zarządzania jakością wg specyfikacji ISO/TS 16949 / IATF 16949, są w trakcie jego wdrażania lub planują wdrożenie.

Program:

1. Podejście procesowe - karta procesu.
2. Wymagania specyfikacji ISO/TS 16949:2009, IATF 16949:2016 oraz ISO 9001:2015:
   2.1.    System zarządzania jakością,
   2.2.    Odpowiedzialność kierownictwa, przywództwo
   2.3.    Zarządzanie zasobami, planowanie, wsparcie
   2.4.    Realizacja wyrobu, bezpieczeństwo wyrobu
   2.5.    Pomiary, analiza, doskonalenie.
3. Terminy i definicje wykorzystywane w specyfikacji - omówienie poszczególnych narzędzi pod kątem audytorskim (APQP, PPAP, MSA, FMEA, SPC).
4. Procedura audytowania:
   4.1.    Cele audytu i zakresy obowiązków,
   4.2.    Audytowanie - programy i procedury audytu,
   4.3.    Spotkanie otwierające,
   4.4.    Metody audytowe i ich właściwy wybór,
   4.5.    Techniki badania audytowego,
   4.6.    Zapis niezgodności - zasady zapisu i zapisy niekompletne,
   4.7.    Zakończenie audytu.
5. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Dokładne zapoznanie się z wymaganiami norm obowiązujących w przemyśle motoryzacyjnym z ich praktycznym zastosowaniem.
• Poznanie procedury i zasad audytowania poparte przykładami i warsztatami.
• Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnicy uzyskują uprawnienia auditora wewnętrznego systemu IATF 16949.
• Poszerzenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

Adresaci:

• Kierujący firmami działającymi w lub dla branży motoryzacyjnej.
• Kierownicy i pracownicy działów odpowiedzialnych za jakość wyrobu/usługi, produkcję, magazynowanie.
• Auditorzy wewnętrzni i pełnomocnicy ds. systemów zarządzania w branży motoryzacyjnej.
• Pracownicy uczestniczący w budowaniu i nadzorowaniu działania systemu jakości.

Charakter:
Wykładowo-ćwiczeniowy.


Zapisy:
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Szkolenie to można również zrealizować w ramach programu eksperckiego Automotive Quality Officer.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz