Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

MENADŻERSKIE I KOMUNIKACJA
Skuteczny Lider

Data: od 23-03-2020 do 24-03-2020
Liczba godzin: 14
Miejsce: Gdańsk
Cena: 1280 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Zajęcia o charakterze warsztatowym, organizowane w kameralnych zespołach, nastawione przede wszystkim na doskonalenie umiejętności miękkich związanych z charyzmatycznym przywództwem.

Program:
1. Funkcje Dyrektora, Kierownika, Menedżera w strukturze zarządzania przedsiębiorstwem:
   1.1.    Podstawowe funkcje przywódcze:
      •    planowanie, wyznaczanie priorytetów i celów,
      •    organizowanie pracy,
      •    motywowanie indywidualne i zespołowe,
      •    kontrola realizacji zadań i dotrzymywania terminów.
2. Dlaczego ludzie podążają za liderami? Cechy charyzmatycznego lidera.
3. Tworzenie zespołu:
   3.1.    Etapy budowania zespołu.
   3.2.    Przywództwo na poszczególnych etapach rozwoju zespołu.
4. Rola komunikacji w budowaniu i utrzymaniu autorytetu przywódcy:
   4.1.    Elementy komunikacji w ujęciu Alberta Mehrabiana (wpływ komunikacji niewerbalnej na skuteczność przekazu informacji).
   4.2.    Metody komunikacji perswazyjnej.
   4.3.    Zasady asertywnego oddziaływania na efektywność zespołu.
5. Rozwiązywanie trudnych sytuacji w zespole.
6. Na zakończenie zajęć - indywidualne plany działań uczestników.

Korzyści:

• Określenie własnego stylu przywództwa.
• Nauka właściwego podejścia do zarządzania w różnych sytuacjach, w tym trudnych.
• Wzmocnienie skuteczności w codziennym kierowaniu zespołem.
• Zrozumienie dynamiki zespołu.
• Pozyskanie wiedzy dotyczącej rozwoju, motywacji i skutecznej kontroli zarówno całego zespołu jak i poszczególnych jego członków.
• Stworzenie planu działań w celu osiągnięcia własnego sukcesu i sukcesu swojego zespołu.

Adresaci:

Osoby zarządzające w firmie:
• Dyrektorzy,
• Kierownicy,
• Menadżerowie,
• Liderzy,
• Brygadziści.

Charakter:
Metodologia szkolenia obejmuje interaktywny wykład, analizy przypadków, symulacje, ćwiczenia zespołowe i indywidualne, dyskusje moderowane, testy autodiagnozy.

Szkolenie ma formę warsztatów kształcących i doskonalących umiejętności i postawy.
Istnieje możliwość wykorzystania kamery.

Zapisy
: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com

Szkolenie można również zrealizować w ramach programu eksperckiego Chief Operating Officer.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz