Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Zarządzanie ryzykiem w organizacji - Risk Manager (szkolenie studenckie - Gdańsk)

Data: od 25-01-2020 do 26-01-2020
Liczba godzin: 14
Miejsce: Gdańsk
Cena: 348 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Zmiany w najpopularniejszych międzynarodowych standardach zarządzania jednoznacznie wskazują potrzeby organizacji, które na pierwszy plan wysuwają aspekt bezpieczeństwa w zarządzaniu. Najwyższe kierownictwo potrzebuje skutecznych narzędzi do identyfikacji szans i zagrożeń jakie mogą potencjalnie pojawić się i wzmocnić rozwój firmy lub przeszkodzić w osiągnięciu jej kluczowych celów. Potrzeba wymusza zmiany w podejściu do zarządzania, kierunek zmian idealnie oddaje stara maksyma, mówiąca że "lepiej jest zapobiegać, niż leczyć". Słowa te idealnie definiują ideę zarządzania ryzykiem, która wpisuje się w dzisiejsze oczekiwania wielu menadżerów, potrzebujących wsparcia w identyfikacji, analizie i ocenie ryzyka - poszukujących Risk Manager'ów.
Szkolenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby uczestnicy praktycznie od samego początku uczyli się stosowania nowoczesnych narzędzi do oceny ryzyka (m.in. takich jak FMEA, czy BowTie). Pierwsza część szkolenia jest swoistym wprowadzeniem, wyjaśniającym idee ryzyka. Druga część przedstawia w praktyczny sposób metodę budowania struktury zarządzania ryzykiem, która kończy się wypracowaniem - przy wsparciu trenera - kryteriów dla procesu oceny i zarządzania ryzykiem. Trzecia część - to już czysta praktyka - w oparciu o rozbudowane scenariusze opisujące funkcjonowanie "wirtualnej firmy" uczestnicy wcielają się w rolę menadżerów średniego szczebla i wspólnie prowadzą analizę potencjalnych szans i zagrożeń jakie mogą przeszkodzić im w osiągnięciu kluczowych kierunków rozwoju wskazanych przez najwyższe kierownictwo. Czwarta i zarazem ostatnia część szkolenia, ukierunkowuje uczestników na proces decyzyjny, który ostatecznie kończy cykl oceny ryzyka i rozpoczyna proces zarządzania ryzykiem.

Program:

1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem.
2. Projektowanie struktury ramowej zarządzania ryzykiem.
3. Wdrażanie procesu zarządzania ryzykiem.
4. Monitorowanie, przegląd oraz ciągłe doskonalenie struktury ramowej zarządzania ryzykiem.
5. Ustalenie kontekstu zewnętrznego i wewnętrznego procesu zarządzania ryzykiem.
6. Definiowanie kryteriów ryzyka.
7. Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka.
8. Postępowanie z ryzykiem (wybór opcji).
9. Przygotowanie i wdrażanie planów postępowania z ryzykiem.
10. Monitorowanie i przegląd procesu zarządzania ryzykiem.
11. Warsztat - proces zarządzania ryzykiem w "wirtualnej firmie".
12. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych do efektywnego sposobu wdrożenia system zarządzania ryzykiem, zapewniając tym samym skuteczne narzędzie do wspierania proaktywnego zarządzania dla najwyższego kierownictwa i właścicieli procesów.
• Doskonalenie umiejętności skutecznej analizy procesów systemu zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń i szans odnoszących się do funkcjonowania firmy w aspekcie strategicznym, jak również operacyjnym.

Adresaci:

• Osoby zainteresowane branżowymi systemami jakości, ewolucją norm ISO, tematyką zarządzania ryzykiem.
Charakter: Wykładowo-ćwiczeniowy.
Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.
Informacje o szkoleniu: student@luqam.com

Po szkoleniu wydawany jest certyfikat Jednostki SwissCert w języku polskim i angielskim.

Szkolenie można realizować w ramach programu studenckiego Ekspert ds. Systemów Zarządzania.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z
Polityką prywatności.


Prowadzący szkolenie:

Trener oraz konsultant systemów zarządzania w LUQAM. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (dzisiejszy Uniwersytet Ekonomiczny) na kierunku Towaroznawstwo ze specjalnością Zarządzania Jakością Wyrobów. Swoje doświadczenie zdobyła na stanowiskach Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością, Menadżera ds. World Class Manufacturing, Kierownika Działu Jakości. W ramach obowiązków zajmowała się nadzorem nad systemem zarządzania jakością, wdrażaniem programu World Class Manufacturing, koordynowaniem oraz wsparciem merytorycznym w prowadzeniu projektów Standard i Major Kaizen, realizacją projektów z zakresu Lean/ TPM/ WCM. Zajmowała się wdrożeniem, nadzorem oraz integracją systemu zarządzania środowiskowego, kontaktem z dostawcami i klientami w sprawie REACH oraz minerałów konfliktowych. Sporządzała raporty środowiskowych do KOBIZE, Urzędu Marszłakowksiego, GUS, opracowywaniem analiz środowiskowych, nadzorem nad wymaganiami prawnymi, tworzeniem programów zadań środowiskowych. W ramach jej obowiązków było również wdrożenie standardu OHSAS oraz rozszerzenie standardu ISO 9001 o wymagania specyfikacji technicznej dla branży motoryzacyjnej. Wdrażała techniki rozwiązywania problemów (procedura problem solving), prowadziła audity wewnętrzne, audity produktu, weryfikacji procesu/uruchomienia, dostawców. Przygotowywała plany kontroli wraz z kartami kontrolnymi dla pracowników. Prowadziła szkolenia z zakresu funkcjonowania systemów, kształtowania jakości, czytania rysunku technicznego. Opracowywała analizę FMEA produktu/ procesu oraz strukturę systemową przy pomocy systemu CAQ Viflow, analizę 8D. Nadzorowała wdrożony systemem zarządzania jakością oparty na standardzie IS0/TS 16949. Brała udział w licznych szkoleniach uzyskują tytuł mi.in. Asystenta Systemu Zarządzania Jakością/ Auditor Wiodący ISO 9001, Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością, Auditora ISO 14001, Auditora OHSAS, Auditora ISO/TS 16949, Auditor VDA 6.3 i 6.5. Ukończyła szkolenia z zakresu FMEA, SPC/MSA, PPAP/ APQP, specyficzne wymagania klienta grupa VW, VOLVO, BMW. Uzyskała certyfikat na poziomie Green Belt WCM Pillar Quality and Process Controll, Green Belt WCM Pillar Reliability, Green Belt WCM PIllar EHS, Green Belt WCM Pillar PD.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz