Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Koordynator Industrial Engineering

Data: od 05-02-2020 do 07-02-2020
Liczba godzin: 21
Miejsce: Kraków
Cena: 1684 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie koncentruje się na doskonaleniu przepływu strumienia wartości przechodząc od produkcji tzw. pchanej przesyconej marnotrawstwem, charakteryzującej się wysokimi kosztami wytwarzania, niską wydajnością oraz niestabilnym poziomem jakości, w kierunku produkcji w dużym stopniu wolnej od marnotrawstwa.
Uczestnik podczas szkolenia będzie miał możliwość poznać narzędzia optymalizacji przepływu opierając swoje doświadczenie o praktyczny charakter szkolenia. Uczestnik przeprowadzi analizę realnego strumienia wartości za pomocą metodologii VSM, a następnie będzie miał możliwość zaprojektowania stanu docelowego oraz przeprowadzenia zmiany w strumieniu wartości w oparciu o grę symulacyjną.

Program:
1. Rola Koordynatora Industrial Engineering.
2. 5 zasad Lean.
3. Strumień wartości - istota i znaczenie koncentracji na optymalizacji strumienia wartości.
4. Marnotrawstwo w strumieniu wartości, przyczyny oraz sposoby jego identyfikacji i eliminacji.
5. Mapowanie strumienia wartości - wykorzystanie metody VSM.
6. Projektowanie przepływu przyszłego - stan docelowy VSM.
7. Narzędzia eliminacji marnotrawstwa - zapewnienie niezakłóconego przepływu.
8. Standaryzacja pracy, jako podstawowe narzędzie IE.
9. Zainstalowana jakość.
10. One Piece Flow - budowa przepływu jednej sztuki - projektowanie gniazd i linii produkcyjnych, podział pracy, system zarządzania materiałem.
11. Poziomowanie produkcji - Heijunka.
12. Bufor, Supermarket - obliczanie ilości kart Kanban/wielkości zapasu.
13. Pętle dostaw materiałów.
14. Supermarket i Karty Kanban.
15. Egzamin końcowy.Korzyści:
• Zapoznanie się z podstawowymi informacjami i potrzebnymi zagadnieniami Lean Manufacturing.
• Poparta warsztatami w postaci symulacji wiedza na temat kalkulowania parametrów procesu produkcji (bufory, kanbany, cykle i pętle produkcyjne).
• Praktyczna wiedza poparta warsztatami dotycząca metod i technik standaryzowania pracy.
• Wspólna zabawa i praca w grupach roboczych.Adresaci:
• Kierownicy
• Brygadziści
• Specjaliści odpowiedzialni za doskonalenie procesów produkcji
• Inżynierowie procesu
• Technolodzy
• Wszyscy zainteresowani zmianą procesów produkcyjnych zorganizowanych w tradycyjny sposób w kierunku Just in TimeCharakter: Wykładowo-warsztatowy.Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz