Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Budowanie strategii ciągłego doskonalenia

Data: 14-02-2020
Liczba godzin: 7
Miejsce: Kraków
Cena: 1180 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Strategia ciągłego doskonalenia przewiduje przekształcanie firmy w organizację uczącą i samodoskonalącą się, w której każdy pracownik angażuje się w rozwiązywanie problemów i ciągłe podnoszenie jakości, bezpieczeństwa i zmniejszania kosztów. Dzięki temu organizacja staje się coraz to bardziej konkurencyjna w swojej branży. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności do zdefiniowanie kultury ciągłego doskonalenia i wpasowania jej w strukturę organizacyjną firmy.

Program:
1. Strategia ciągłego doskonalenia.
   1.1. Definicja.
   1.2.    Cele: Co chcemy osiągnąć?
   1.3.    Metody: jak chcemy osiągnąć cele?
   1.4.    Podstawowe błędy.
   1.5.    Przykłady struktur organizacji wspierających strategię ciągłego doskonalenia.
2. Narzędzia wspierające realizowanie strategii ciągłego doskonalenia.
   2.1.    System sugestii pracowniczych.
      •    Założenia.
      •    Mierniki.
      •    Ocena.
      •    Ćwiczenie: Opracowanie przykładowej procedury Systemu sugestii pracowniczych.
   2.2.    Cykl PDCA.
      •    Definicja.
      •    Podstawowe błędy w stosowaniu cyklu.
      •    Ćwiczenie: Doskonalenie przykładowego procesu.
   2.3.    Genchi genbutsu - idź i zobacz.

Korzyści:

• Poznanie zasad skutecznego wdrożenia strategii CI
• Poznanie narzędzi wspierających utrzymanie CI w organizacji
• Umiejętności zastosowania narzędzi wspierających CI
• Zaprojektowanie dokumentów dla poznanych narzędzi do wykorzystania we własnym przedsiębiorstwie

Adresaci:

• Organizacje produkcyjne, usługowe
• Wyższa i średnia kadra kierownicza
• Koordynatorzy, specjaliści ciągłego doskonalenia

Charakter:
Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonego z warsztatami.


Zapisy
: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Szkolenie to można również zrealizować w ramach programu eksperckiego Lean Officer.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz