Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Lean Office - filozofia Lean Management w biurze

Data: od 12-02-2020 do 13-02-2020
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 1280 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie przedstawia w uporządkowany sposób koncepcję wdrożenia Lean Office wykorzystywaną do doskonalenia kluczowych procesów firmy. Wdrożenie koncepcji szczupłego zarządzania w biurze umożliwia pracownikom zwiększenie swojej efektywności w ramach codziennych działań, równocześnie zapewniając kadrze zarządzającej pełną kontrolę umożliwiającą racjonalne i skuteczne zarządzania procesami.

Program:
1. Organizowanie strumienia wartości:
   • zespoły obsługujące strumienie wartości,
   • definiowanie ról według strumienia wartości,
   • organizowanie działań dla jednostki zgodnie ze strumieniem wartości.
2. Standaryzacja pracy w biurze i usługach:
   • elementy pracy standaryzowanej - Co? Jak? i Dlaczego?
   • wizualizacja pracy standaryzowanej.
3. Tworzenie przepływu w procesach biurowych i usługowych:
   • warianty przepływu w procesach biurowych i usługach,
   • projektowanie przepływu.
4. Stworzenie zrównoważonego systemu ssącego w biurze:
   • typy systemu ssącego,
   • kolejkowanie zadań,
   • sygnały wizualne,
   • wdrożenie systemu ssącego krok po kroku,
   • korzyści płynące z wdrożenia systemu ssącego.
5. Zarządzanie wizualne w biurze i usługach:
   • metody zarządzania wizualnego,
   • elementy zarządzania wizualnego - cel i zadania,
   • ciągłe doskonalenie.
6. Narzędzia Lean w procesach biurowych i usługowych:
   • System 5S - efektywna organizacja miejsca pracy,
   • Metody zapobiegania błędom,
   • SMED - szybkie przezbrojenie w środowisku biurowym.
7. Zastosowanie Lean w różnych działach.

Korzyści:

• Wykorzystanie sprawdzonego narzędzia planowania strategicznego.
• Zmiana zadaniowego podejścia do zarządzania na podejście systemowe.
• Znaczne zwiększenie perspektywy oceny funkcjonowania firmy - mierzalne cele strategiczne powiązane z celami operacyjnymi.

Adresaci:

• kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla (kierownicy administracji, logistyki, produkcji)
• osoby zajmujące się optymalizacja procesów w bankach, instytucjach publicznych, firmach usługowych, logistycznych,
• pracownicy biurowi i administracyjni

Charakter:
Wykładowo-ćwiczeniowy.


Zapisy:
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com

Szkolenie można również zrealizować w ramach programu eksperckiego BPO/SSC Officer.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz