Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

NARZĘDZIA
I TECHNIKI
FMEA

Data: od 27-02-2020 do 28-02-2020
Liczba godzin: 14
Miejsce: Gdańsk
Cena: 880 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Celem FMEA jest systematyczna identyfikacja poszczególnych wad produktu lub/i procesu oraz ich eliminacja lub minimalizacja skutków. Osiąga się to przez ustalenie związków przyczynowo skutkowych powstania potencjalnych wad produktu przy uwzględnieniu czynników ryzyka. Pozwala to na ciągłe doskonalenie produktu lub/i procesu poprzez systematyczne analizowanie i wprowadzanie poprawek, które eliminują źródła wad i poprawiają właściwości wyrobu. Analiza FMEA ma bardzo szerokie zastosowanie. Jest skuteczna przy analizie złożonych procesów i produktów, w produkcji masowej i jednostkowej. Analizie można poddać pojedynczy komponent oraz podzespół jak i cały wyrób, fragment procesu oraz cały proces technologiczny.

Program:
1. Rodzaje analizy.
2. Podstawowe założenia FMEA.
3. Procedura postępowania przy wykorzystywaniu FMEA procesu i projektu.
4. Praktyczne przykłady zastosowania FMEA.
5. Ćwiczenia z przeprowadzania FMEA na wybranym procesie.

Korzyści:

• Znajomość zasad prowadzenia i stosowania analizy FMEA.
• Umiejętność wykorzystania standardowych metod wspomagających analizę FMEA (Ishikawa, 5xDlaczego).
• Rozumienie zasad budowania diagramu procesu oraz związku diagramu z FMEA.
• Znajomość standardowych tabel rankingowych oraz zasad nadawania ocen dla poszczególnych wag.
• Znajomość standardowego formularza do prowadzenia analizy FMEA.
• Umiejętność wykonania analizy FMEA.

Adresaci:

• Organizacje, gdzie prowadzone są analizy ryzyka dla jakości wyrobu oraz procesu oraz firmy chcące takie narzędzia wdrażać.
• Pracownicy działów jakości (projektu i procesu).
• Technolodzy i inżynierowie procesu.
• Pracownicy działów technicznych i produkcyjnych współpracujących przy wdrażaniu nowych wyrobów do produkcji seryjnej.
• Kadra kierownicza nadzorująca projekty i proces produkcyjny.

Charakter:
Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów i warsztatów.


Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.
Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Szkolenie można również zrealizować w ramach programów eksperckich: Quality Officer


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz