Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Wymagania VDA 1 i VDA 2

Data: 26-02-2020
Liczba godzin: 7
Miejsce: Gdańsk
Cena: 980 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Konieczność ciągłej redukcji kosztów przy zwiększającym się ryzyku dostaw pod względem poziomu dojrzałości i jakości wyrobów powoduje, że niezbędne jest skuteczna kooperacja przy zatwierdzaniu procesu produkcyjnego i wyrobu.
Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom wymagań, usystematyzowanie ich wdrożenia do struktur operacyjnych organizacji i ujednolicenie procesu dostarczania dowodów spełnienia wymagań procedury PPA, w tym także wymagań w zakresie archiwizacji dokumentacji.


Program:
1. Wprowadzenie do VDA 1.
2. Dokumentacja i jej zabezpieczanie.
3. Okresy przechowywania.
4. Zarządzanie i odpowiedzialność.
5. Organizacja dokumentacji.
6. Dokumentacja cech krytycznych.
7. Wymagania prawne.
8. Archiwizowanie.
9. Specyficzne Wymagania Klientów OEM w zakresie archiwizacji.
10. Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu (PPA wg VDA 2): przedłożenie, elementy, statusy.
11. Planowanie, proces zatwierdzenia, zastosowanie w zatwierdzaniu zmian.
12. Test końcowy.


Korzyści:
• Poznanie i zrozumienie wymagań w zakresie dokumentacji, jej zabezpieczenia, archiwizacji oraz odpowiedzialności.
• Poznanie i zrozumienie wymagań w zakresie zapewnienia jakości dostaw.


Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do pracowników branży motoryzacyjnej zaangażowanych w procesy zapewnienia jakości oraz nowych uruchomień, które chcą podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje, a w szczególności do kierowników działów jakości, inżynierów jakości, pracowników działów zakupowych, inżynieryjnych, logistycznych, personelu odpowiedzialnego za działania jakościowe związane z niniejszym zakresem tematycznym.


Charakter: Szkolenie ma charakter wykładowy połączony z warsztatami i case studies.


Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.
Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz