Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
TWI - Training Within Industry - Szkolenie pracowników

Data: 07-02-2020
Liczba godzin: 7
Miejsce: Gdańsk
Cena: 880 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Temat przeznaczony dla wszystkich pracowników, którzy szkolą osoby pracujące na produkcji. W tym kierowników zmian, kierowników produkcji, mentorów, trenerów wewnętrznych. Metoda opracowana w USA podczas II Wojny Światowej w celu szybkiego i skutecznego przyuczania pracowników produkcyjnych. Zawiera elementy tworzenia wizualnej i praktycznej instrukcji pracy oraz prawidłowego sposobu szkolenia. Posiadanie instrukcji pracy stworzonych w oparciu o metodologię TWI pozwala na bardziej precyzyjne definiowanie procesów, a w konsekwencji na łatwiejsze ich doskonalenie.

Program:
1. Standaryzacja i instrukcje pracy w ujęciu Kaizen.
2. Niepoprawne sposoby instruowania pracowników.
3. Wykonanie podziału pracy.
4. Praca w grupach nad przygotowaniem instrukcji.
5. Dyskusja i praktyczne przećwiczenie instrukcji.

Korzyści:

• Umiejętność odpowiedniego podziału obowiązków pomiędzy członków zespołu.
• Poznanie systemu tworzenia instrukcji pracy.
• Posługiwanie się narzędziami Lean.
• Umiejętność stosowania narzędzi Lean podczas pracy i rozwiązywania problemów - skuteczne działania.
• Usystematyzowanie i priorytetyzacja działań.

Adresaci:

• Kadra zarządzająca średniego i niższego szczebla w zakładach produkcyjnych.
• Osoby pełniące funkcje trenerów wewnętrznych.

Charakter
: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z ćwiczeniami, zadaniami warsztatowymi, case studies.


Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.
Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz