Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Pełnomocnik ISO 9001

Data: od 29-01-2020 do 31-01-2020
Liczba godzin: 14
Miejsce: Gdańsk
Cena: 1280 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Nowe wydanie normy ISO 9001 zamienia pojęcie przedstawiciela kierownictwa (pełnomocnika) na podział odpowiedzialności lub podział uprawnień, który zapewnia, że wdrożony system zarządzania spełnia wymagania zgodnie z wytycznymi normy ISO 9001:2015.
Podczas szkolenia podkreśla się kwestie określania celów, mierników, ocenę skuteczności podejmowanych działań, tworzenie i zarządzanie dokumentacją systemową w kontekście zapewnienia prawidłowego funkcjonowania firmy i realizacji jej strategii. Założeniem szkolenia jest przekonanie uczestników, że system zarządzania może i ma służyć firmie i wszystkim jej pracownikom.

Program:
1. Rodzina norm serii ISO 9000.
2. Wymagania normy ISO 9001:2015.
3. Terminologia.
4. Rola i zadania pełnomocnika jakości.
5. Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie w ujęciu wymagań normy ISO 9001:2015.
6. Identyfikacja procesów i mapowanie procesów.
7. Identyfikacja ryzyk i szans dot. procesu zarządzania.
8. Wskazania praktyczne przy opracowywaniu i wdrażaniu systemu jakości wg wymagań normy ISO 9001:2015.
9. Dokumentacja systemu jakości.
10. Metodyka opracowywania dokumentacji.
11. Opracowywanie dokumentacji systemu jakości.
12. Wdrażanie dokumentów.
13. Planowanie Jakości (Plany Jakości/Plany Kontroli).
14. Przegląd dokonywany przez kierownictwo.
15. Audit wewnętrzny oraz działania korygujące i zapobiegawcze, lub ryzyka i działania minimalizujące te ryzyka.
16. Ćwiczenia:
  • Coaching i prowadzenie spotkań,
  • Komunikacja wewnątrz organizacji.
17. Warsztaty.
18. Dyskusja.
19. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Zrozumienie wymagań normy od strony praktycznej w powiązaniu z wymaganiami biznesowymi.
• Doskonalenie zarządzania wdrożonym systemem, w tym auditami wewnętrznymi.
• Doskonalenie metod przygotowania, przeprowadzania i dokumentowania przeglądów zarządzania i skutecznego wykorzystania danych wyjściowych z przeglądów.

Adresaci:

• Osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji pełnomocnika/przedstawiciela kierownictwa ds. systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015, lub dla osób które będą odpowiedzialne za system zarządzania (właściciele, zarządzający organizacją lub liderzy procesów).

Charakter:
Wykładowo-ćwiczeniowy.


Zapisy
: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz