Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SIX SIGMA
I PROJEKTY
Six Sigma - poziom Yellow Belt

Data: od 03-02-2020 do 05-02-2020
Liczba godzin: 21
Miejsce: Kraków
Cena: 1480 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie jest wstępem do bardziej zaawansowanych szkoleń, poświęconych metodom statystycznym w strategii Six Sigma. Jego celem jest zapoznanie uczestników zarówno ze strategią Six Sigma jak i strukturą organizacyjną obowiązującą w jej ramach. Program obejmuje omówienie niestatystycznych metod wykorzystywanych w opisie i usprawnianiu procesów w przedsiębiorstwie, jak również wprowadza do prostych zagadnień statystycznych, które są pomocne we wstępnej fazie opisu i analizy procesów. Celem szkolenia jest przedstawienie metodologii Six Sigma oraz zasad jej stosowania do usprawniania procesów w firmie. Szkolenie przybliża aspekty wdrażania Six Sigma i ułatwia kadrze kierowniczej podjęcie decyzji co do dalszych kroków związanych z rozpoczęciem programu.

Program:
1. Six Sigma w zarysie.
   1.1.    Historia.
   1.2.    Definicja i istota Sigmy.
   1.3.    Elementy metodologii.
2. Struktura organizacji Six Sigma.
   2.1.    Zakres ról i odpowiedzialności w projekcie Six Sigma.
   2.2.    Executives.
   2.3.    Champions.
   2.4.    Master Black Belt.
   2.5.    Black Belt.
   2.6.    Green Belt.
3. Model DMAIC.
   3.1.    Define:
      •    Wytyczne dla projektu Six Sigma.
      •    Karta projektu.
   3.2.    Measure:
      • CTQ - wartość krytyczna dla jakości.
      •    VOC - głos klienta.
      •    SIPOC - mapa procesu.
      •    Walidacja systemu pomiarowego.
   3.3.    Analyse:
      •    Capability - zdolność procesu.
      •    Statystyczne zdefiniowanie procesu.
      •    Identyfikacja potencjalnych X-ów (danych wejściowych).
      •    FMEA - analiza potencjalnych przyczyn i skutków wad.
      •    FMEA projektu.
      •    FMEA procesu.
      •    Opracowanie znaczących X-ów.
   3.4.    Improve:
      •    Wybór najlepszego narzędzia.
   3.5. Control:
      •    Mechanizmy kontroli.
      •    Zarządzanie ryzykiem.
      •    Uodpornienie na błędy (Poka-Yoke).
      •    SPC - statystyczne sterowanie procesem: podstawowe pojęcia, karty kontrolne.
4. Podsumowanie.
5. Test końcowy.

Korzyści:

• Poznanie metodyki Six Sigma: zrozumienie poszczególnych kroków metodyki DMAIC.
• Rozwój kompetencji managerskich - pozwalających z punktu widzenia biznesu spojrzeć na problemy firmy.
• Poznanie struktur niezbędnej do praktycznego wdrożenia metodyki Six Sigma w swojej organizacji.
• Poznanie kryteriów jakie powinien spełniać projekt Six Sigma.
• Rozwój kompetencji lidera projektu.
• Umiejętność samodzielnego zdefiniowania i poprowadzenia projektu Six Sigma.
• Duża ilość ćwiczeń prowadzonych podczas zajęć pod nadzorem trenera dotyczących poszczególnych kroków metodyki DMAIC.
• Zakończenie szkolenie potwierdzone jest certyfikatem Six Sigma na poziomie Yellow Belt wydawanym przez firmę LUQAM oraz jednostkę certyfikującą SwissCert.

Adresaci:

• Osoby, zakłady, instytucje, które rozpoczynają wdrażanie programu Six Sigma.

Charakter:
Szkolenie ma charakter wykładu urozmaiconego ćwiczeniami.


Zapisy:
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com

Szkolenie można również zrealizować w ramach programu eksperckiego BPO/SSC Officer.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.


 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz