Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Techniczny Koszt Wytworzenia - analiza i optymalizacja

Data: 29-10-2019
Liczba godzin: 6
Miejsce: Kraków
Cena: 880 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie obejmuje moduł teoretyczny oraz ćwiczenia praktyczne koncentrujące się na ustaleniu istotnych parametrów procesów wpływających w konsekwencji na koszt danej operacji procesu. Szkolenia ma na celu nauczyć mapowania strumienia wartości (VSM) przy wykorzystaniu technicznego kosztu wytworzenia (TKW).


Program:
1. Struktura kosztów w przedsiębiorstwie.
2. Charakterystyka poszczególnych kosztów.
3. Kroki mapowania strumienia wartości.
4. Kroki ustalania technicznego kosztu wytworzenia.
5. Ćwiczenia praktyczne.
6. Określenie stanu docelowego strumienia wartości.
7. Określenie potencjalnych oszczędności kalkulowanych na bazie Technicznego Kosztu Wytworzenia.


Korzyści:
1. Poznanie rodzajów i zasad podziału kosztów w przedsiębiorstwie.
2. Nabycie umiejętności mapowania strumienia wartości w ujęciu kosztowym.
3. Umiejętność kalkulowania oszczędności w strumieniu poprzez zmiany poszczególnych kosztów bazowych w ujęciu TKW.


Adresaci:
Adresatami szkolenia są wszystkie organizacje, niezależnie od branży, które chcą doskonalić swój system produkcji, a w szczególności adresowane do osób, które planują przeprowadzenie analizy przedsiębiorstwa (strumienia wartości) pod kątem kosztowym.

Charakter: Wykładowo-praktyczny.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.
Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności


 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz