Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Strategia, struktura i cele związane z Ciągłym Doskonaleniem

Data: 11-10-2019
Liczba godzin: 6
Miejsce: Kraków
Cena: 880 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie omawiające zasady tworzenia strategii i rozwoju idei ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie opartej na odpowiednio skonstruowanej strukturze i zasobach ludzkich oraz spiętej z misją i wizją ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa. Jednym z celów jest też omówienie tworzenia celów związanych z doskonaleniem oraz przejściem od strategii do celów operacyjnych i zdań optymalizacyjnych.


Program:
1. Wymogi strategii Ciągłego Doskonalenia w Przedsiębiorstwie - co to jest i po co stosować.
2. Strategia oparta na zasadach i obszarach SQCDI i połączenie z Misją i Wizją Firmy.
3. Tworzenie celów strategicznych i celów operacyjnych - powiązanie z KPI Firmy i kaskada celów.
4. Planowanie i projektowanie wymaganej struktury i zasobów ludzkich - czy powołać osoby i dział Lean? Możliwości w budowie struktury i różne rozwiązania stosowane w praktyce.
5. Budget na Ciągłe Doskonalenie i zyski z Ciągłego Doskonalenia.
6. Plan Ciągłego Doskonalenia (plan zakładowy a plany wydziałowe) i nadzór nad planem.


Korzyści:
1. Zapoznanie się z wymogami odnośnie strategii Ciągłego Doskonalenia.
2. Umiejętność projektowania struktury i zasobów do potrzeb.
3. Umiejętność tworzenia i nazywania celi strategicznych i kaskady do celi operacyjnych i zadań optymalizacyjnych.
4. Tworzenie planu optymalizacji (ciągłego doskonalenia) w połączeniu z budżetem i planowanymi zyskami.


Adresaci:
Adresatami szkolenia są wszystkie organizacje, niezależnie od branży, które chcą doskonalić swój system produkcji, w szczególności osoby zarządzające - wyższe kierownictwo i kierownictwo średniego szczebla Firmy.

Charakter: Wykładowo-praktyczny.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.
Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.


 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz