Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Analiza ryzyka

Data: 16-12-2019
Liczba godzin: 6
Miejsce: Gdańsk
Cena: 880 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Zarządzanie ryzykiem to proces pomagający organizacji zrozumieć i ocenić, co może jej przeszkodzić (lub pomóc) w osiągnięciu celów. Skuteczne zarządzanie pozwala na podjęcie odpowiednich działań zwiększających prawdopodobieństwo sukcesu i zmniejszających możliwość. Podczas szkolenie uczestnicy dowiedzą się jak w praktyczny sposób zarządzać ryzykiem.


Program:
1. Wprowadzenie.
2. Identyfikacja ryzyka.
3. Ocena ryzyka.
4. Analiza ryzyka.
5. Zarządzanie ryzykiem.


Korzyści:
• Szkolenie daje aktualne i szerokie spojrzenie na najważniejsze aspekty zarządzania ryzykiem.
• Praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem.
• Szkolenie pozwala zrozumieć istotę zarządzania ryzykiem, poznać czynniki, które decydują o sukcesie w zarządzaniu ryzykiem.
• Zdobycie praktycznych umiejętności oceny ryzyka i sposoby zarządzania nim.


Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za procesy identyfikacji, analizy i oceny ryzyka w organizacjach:
• Pełnomocników ds. systemów zarządzania,
• Auditorów wewnętrznych,
• Kierowników operacyjnych,
• Menadżerów i właścicieli ryzyka
oraz wszystkich zainteresowanych tematyką ryzyka.


Zapisy:
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.
Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz