Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Metoda 5S

Data: 17-12-2019
Liczba godzin: 6
Miejsce: Kraków
Cena: 880 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Podstawowe szkolenie dla wszystkich, którzy chcą się zapoznać z metodologią 5S. Podczas szkolenia uczestnicy prześledzą razem z trenerem zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące 5S poparte przykładami z rzeczywistych procesów. Szkolenie nie koncentruje się tylko na znajomości samej metody, ale także na pokazaniu sposobów szybkiego i efektywnego wdrożenia, traktując 5S jako samodzielny projekt. Omówiony zostaje także etap 5-ego "S", który w rzeczywistości produkcyjnej często jest niedoceniany.

Program:
1. Przedstawienie historii i genezy metody 5S oraz korzyści z wdrożenia systemu
2. Omówienie etapu SELEKCJI ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwiązania systemowe (czerwona strefa 5S, kampania czerwonych kartek, spis rzeczy - inwentaryzacja)
3.Omówienie etapu SYSTEMATYKI ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaki poziome (zoningi), pionowe oraz identyfikacje
4. Omówienie etapu SPRZĄTANIE z elementami systemowymi (instrukcja utrzymania czystości)
5. Omówienie etapu STANDARYZACJA ze zwróceniem uwagi na standardy globalne (księga standardów)
6. Omówienie etapu SAMODYSCYPLINA ze szczególnym omówieniem standardów, zasad i rozwiązań auditowania 5S oraz pracy z planem działań po audicie
7. Krótka gra szkoleniowa podsumowująca i systematyzująca 5S

Korzyści:
1. Poznanie metody 5S - dokładna analiza każdego z kroków
2. Wiedza na temat błędów i pułapek we wdrażaniu
3. Praktyczna wiedza jak przeprowadzić skuteczny warsztat 5S w swojej firmie
4. Poznanie sposobów zarządzania wdrożonym 5S i utrzymaniem systemu na wysokim poziomie
5. Możliwość skonfrontowania swoich doświadczeń z doświadczeniami innych uczestników oraz trenera

Adresaci:
Adresatami niniejszego szkolenia są wszystkie organizacje, niezależnie od branży, które chcą dążyć do zbudowania przedsiębiorstwa szczupłego, wydajnego kosztowo i przyjaznego dla pracowników. Szkolenie kierowane do wszystkich pracowników bez limitów i wyjątków. Ze względu jednak na powodzenie wdrożenia i działania systemu 5S polecamy je szczególnie dla: kierowników departamentów i dyrektorów (Kadra Zarządzająca) oraz pracowników działów lub jednostek stworzonych po to aby ulepszać procesy w swoich organizacjach (Lean, Six Sigma, Continuous Improvements, Kaizen) oraz koordynatorów 5S.

Charakter: Szkolenie ma charakter wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.
Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz