Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Autonomiczne Utrzymanie Ruchu

Data: 21-10-2019
Liczba godzin: 6
Miejsce: Gdańsk
Cena: 980 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Program Autonomous Maintenance jest jednym z podstawowych filarów TPM i ma na celu stworzenie i wprowadzenie jako zasady odpowiedzialności za utrzymanie wyposażenia w odpowiednim stanie na poziomie jego operatorów. To odejście od standardowego podejścia reprezentowanego przez dział utrzymania ruchu i produkcję czyli "ja produkuję - ty naprawiasz".

Program:

1. Wprowadzenie do Autonomous Maintenance.
2. Proces wdrażania AM, 7 kroków do perfekcji.
3. Korzyści oraz problemy wynikające podczas wdrożenia.
4. W jaki sposób system 5S wpływa na prowadzenie działań AM.
5. "Dzień Maszyny" czyli przywrócenie maszyny do stanu pierwotnego i początek budowy świadomości AM.
6. Pojęcie systemu Red-Tag: do czego służy i jak może pomóc w prowadzeniu działań naprawczych.
7. Mapa wycieków: jak ją tworzyć i wykorzystać do późniejszego tworzenia harmonogramu czyszczenia.
8. Analiza miejsc trudno dostępnych i źródeł zanieczyszczeń.
9. Metodologia Problem Solving jako narzędzie wspomagające eliminacje źródeł problemów.
10. Ogólny przegląd maszyny i wyposażenia oraz tworzenie planów przeglądów AM.
11. Wizualizacja jako narzędzie wspomagające utrzymanie AM.
12. W jaki sposób szkolić i przygotować operatorów do prowadzenia samodzielnych działań z zakresu AM.
13. Co to jest One Point Lesson i jak ją tworzyć.
14. Samoinspekcja, czyli kontrola z poziomu operatora.
15. Ciągłe doskonalenie i usprawnianie parku maszynowego w myśl zasady "Zero defektów".
Korzyści:
• Poznanie prawidłowej metodyki wdrożenia autonomicznego utrzymania ruchu.
• Określenie roli operatora w utrzymaniu maszyn i urządzeń.
• Poznanie związku między systemami 5S i AUR.
• Umiejętność budowy szybkiego systemu reakcji na anomalie występujące na maszynie.
• Poznanie zasad współpracy operatorów produkcji z technikami utrzymania ruchu.
• Umiejętność tworzenia planów przeglądów operatorskich.
Adresaci:
• liderzy i pracownicy obszarów produkcyjnych,
• kierownicy i technicy działów utrzymania ruchu,
• inżynierowie procesu,
• technolodzy.
Szkolenie dedykowane jest dla organizacji, które chcą skutecznie podnosić efektywność swojego parku maszynowego przy zaangażowaniu pracowników produkcyjnych, którzy zaczną wspólnie z technikami UR prowadzić działania kontrolno-naprawcze.
Charakter: Wykładowo-warsztatowy.
Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.
Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz