Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
World Class Manufacturing

Data: od 18-11-2019 do 19-11-2019
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 1680 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

World Class Manufacturing czyli Produkcja Klasy Światowej to wszechstronny system zarządzania dążący do zwiększenia zysków przedsiębiorstwa poprzez ograniczenie strat i podniesienie wydajności, jakości i bezpieczeństwa produkcji.
Polega na wdrożeniu i stosowaniu najlepszych dostępnych praktyk z zakresu zarządzania i metod pracy w celu osiągnięcia wysokiej konkurencyjności na poziomie operacyjnym rozpoczynając od metod najprostszych takich jak 5S, wizualizacja, łańcuchy wartości poprzez metody bardziej złożone jak Just In Time, KAIZEN do kompleksowych metodologii zarządzania przedsiębiorstwem jak Total Quality Management, Total Productive Maintenance i Lean Manufacturing.
Podstawowym założeniem tego modelu zarządzania bazującego na efektywności, skuteczności i elastyczności jest ciągłe doskonalenie działań realizowanych w obrębie systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa, tak aby osiągnąć światowy poziom konkurencyjności, którego przejawem jest między innymi dążenie do zera marnotrawstwa, zera wypadków, zera błędów i zera awarii.

Program:
1. Wprowadzenie do metodologii World Class Manufacturing.
2. Krótka charakterystyka podstawowych koncepcji WCM.
   2.1.    TIE (Total Industrial Engineering).
   2.2.    TQC (Total Quality Control).
   2.3.    TPM (Total Productive Maintenance).
   2.4.    JIT (Just In Time).
3. Wskaźniki efektywności (KPI) i ich rola w metodologii WCM.
4. Filarowa koncepcja organizacji przedsiębiorstwa zgodna z metodologią WCM.
   4.1.    Krótka charakterystyka filarów technicznych.
   4.2.    Krótka charakterystyka filarów zarządczych.
5. Kryteria ustalania celów zgodnie z metodologią WCM.
   5.1.    Model SMART.
   5.2.    Matryca PQCDSME.
   5.3.    Przełomowy projekt (BTP).
6. Przykładowy Master Plan procesu wdrażania metodologii WCM w organizacji.
7. Poziomy zaawansowania wdrożenia metodologii WCM.
8. Korzyści dla organizacji z wdrożenia metodologii WCM.
9. Krótka charakterystyka podstawowych narzędzi Lean Manufacturing wykorzystywanych w metodologii WCM.
   9.1.    System 5S.
   9.2.    Zarządzanie Wizualne (VM).
   9.3.    Poka Yoke (Zapobieganie Błędom).
   9.4.    KAIZEN (Filozofia Ciągłego Doskonalenia).
   9.5.    SMED (Single Minute Exchange of Die).
   9.6.    Praca standaryzowana (model DAMI).
   9.7.    OPL (One Point Lesson).
10. Krótka charakterystyka podstawowych technik analizowania problemów i optymalizacji procesów wykorzystywanych w metodologii WCM.
  10.1.    Analiza Why-Why (5Why, 5W+2H).
  10.2.    Diagram Pareto.
  10.3.    Diagram Ishikawy (Diagram Rybiej Ości).
  10.4.    Quick Kaizen (4-ro krokowy).
  10.5.    Kobetsu Kaizen (10-cio krokowy).
  10.6.    Mapowanie Strumienia Wartości (VSM).
  10.7.    FMEA (Failure Mode and Effects Analysis).
  10.8.    Analiza Punktów Procesowych (PPA).
  10.9.    Six Sigma (Diagram SIPOC).
11. Szczegółowa charakterystyka filarów technicznych wchodzących w skład koncepcji WCM.
  11.1.    Filar Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (Safe and Healthy).
  11.2.    Analiza Kosztów (Cost Deploymant).
  11.3.    Skoncentrowana Poprawa (Focused Improvement).
  11.4.    Autonomiczne Utrzymanie Ruchu (Autonomus Maintenance).
  11.5.    Profesjonalne Utrzymanie Ruchu (Profesional Maintenance).
  11.6.    Rozwój Ludzki (People Development).
  11.7.    Wczesne Zarządzanie Urządzeniami (Early Equipment Management).
  11.8.    Jakość Produktu (Product Quality).
  11.9.    Obsługa klienta (Customer Service).
 11.10.    Środowisko i Odpowiedzialność Społeczna (Environment & Social Responsibility).

Korzyści:

• Poznanie zasad działania modelu zarządzania opartego o koncepcję World Class Manufacturing (Produkcję Klasy Światowej).
• Zdobycie wiedzy na temat podstawowych narzędzi Lean Manufacturing wykorzystywanych w metodologii World Class Manufacturing (Produkcja Klasy Światowej).
• Zapoznanie się z podstawowymi technikami analizowania problemów i optymalizacji procesów wykorzystywanych w metodologii zarządzania opartej o koncepcję World Class Manufacturing (Produkcję Klasy Światowej).
• Podniesienie kwalifikacji w dziedzinie metod zarządzania opartych o koncepcję ciągłej poprawy.

Adresaci:

• Osoby kierujące działami oraz pracujące w działach zajmujących się optymalizacją, usprawnieniami, wdrażaniem zmian, produkcją, harmonogramowaniem produkcji, logistyką, zarządzaniem łańcuchem dostaw, utrzymaniem ruchu, jakością i obsługą klienta oraz studenci tego typu kierunków lub kierunków pokrewnych.
• Osoby zainteresowane szeroko rozumianą tematyką World Class Manufacturing oraz Lean Manufacturing.

Charakter:
Wykładowo-warsztatowy.


Zapisy:
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Prowadzący szkolenie:

Trener oraz konsultant systemów zarządzania w LUQAM. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (dzisiejszy Uniwersytet Ekonomiczny) na kierunku Towaroznawstwo ze specjalnością Zarządzania Jakością Wyrobów. Swoje doświadczenie zdobyła na stanowiskach Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością, Menadżera ds. World Class Manufacturing, Kierownika Działu Jakości. W ramach obowiązków zajmowała się nadzorem nad systemem zarządzania jakością, wdrażaniem programu World Class Manufacturing, koordynowaniem oraz wsparciem merytorycznym w prowadzeniu projektów Standard i Major Kaizen, realizacją projektów z zakresu Lean/ TPM/ WCM. Zajmowała się wdrożeniem, nadzorem oraz integracją systemu zarządzania środowiskowego, kontaktem z dostawcami i klientami w sprawie REACH oraz minerałów konfliktowych. Sporządzała raporty środowiskowych do KOBIZE, Urzędu Marszłakowksiego, GUS, opracowywaniem analiz środowiskowych, nadzorem nad wymaganiami prawnymi, tworzeniem programów zadań środowiskowych. W ramach jej obowiązków było również wdrożenie standardu OHSAS oraz rozszerzenie standardu ISO 9001 o wymagania specyfikacji technicznej dla branży motoryzacyjnej. Wdrażała techniki rozwiązywania problemów (procedura problem solving), prowadziła audity wewnętrzne, audity produktu, weryfikacji procesu/uruchomienia, dostawców. Przygotowywała plany kontroli wraz z kartami kontrolnymi dla pracowników. Prowadziła szkolenia z zakresu funkcjonowania systemów, kształtowania jakości, czytania rysunku technicznego. Opracowywała analizę FMEA produktu/ procesu oraz strukturę systemową przy pomocy systemu CAQ Viflow, analizę 8D. Nadzorowała wdrożony systemem zarządzania jakością oparty na standardzie IS0/TS 16949. Brała udział w licznych szkoleniach uzyskują tytuł mi.in. Asystenta Systemu Zarządzania Jakością/ Auditor Wiodący ISO 9001, Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością, Auditora ISO 14001, Auditora OHSAS, Auditora ISO/TS 16949, Auditor VDA 6.3 i 6.5. Ukończyła szkolenia z zakresu FMEA, SPC/MSA, PPAP/ APQP, specyficzne wymagania klienta grupa VW, VOLVO, BMW. Uzyskała certyfikat na poziomie Green Belt WCM Pillar Quality and Process Controll, Green Belt WCM Pillar Reliability, Green Belt WCM PIllar EHS, Green Belt WCM Pillar PD.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz